Pháp Âm » Pháp Thoại » Bài Giảng Ân Đức Sinh Thành - Khóa Tu Mùa Hè Năm 2017

Bài giảng ÂN ĐỨC SINH THÀNH - khóa tu mùa hè năm 2017

Xem trên Lần xem: 41.025 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (171):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Câu 93-94"

Tư lương "HẠNH" giảng trạch

Thiện Căn Với Việc Vãng Sinh

Cương yếu để tu

^ Back to Top