Pháp Âm » Hướng Dẫn Tọa Thiền

Hướng dẫn tọa thiền

Xem trên Lần xem: 93.638 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

XUÂN GIÁP NGỌ TRÊN CHÙA BA VÀNG

Đãi cát tìm vàng

Sự tích Di Lặc Bồ tát

Ý Nghĩa Phát Tâm Bồ Đề 2015

^ Back to Top