Pháp Âm » Tội - Phước Của Người Đi Chùa

Tội - Phước của người đi chùa

Xem trên Lần xem: 34.614 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Ba Vị Hòa Thượng

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

Địa Tạng Đội Nón Rộng Vành

Sự Tích Di Lặc Bồ Tát

^ Back to Top