Pháp Âm » Tư Lương "hạnh" Giảng Trạch

Tư lương "HẠNH" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 44.021 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Đức Hạnh Của Người Xuất Gia

Lục Độ Ba La Mật Của Tiểu Chân

Phật Đang Trong Ta

Tình Bạn Trong Việc Tu Học

^ Back to Top