Pháp Âm » Tư Lương "hạnh" Giảng Trạch

Tư lương "HẠNH" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 41.567 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Con theo cha Di Đà

Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ

Phật Đà Truyền Kỳ

KINH CẦU AN

^ Back to Top