Pháp Âm » Tư Lương "nguyện" Giảng Trạch

Tư lương "NGUYỆN" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 39.429 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Buổi Pháp Thoại Với Danh Nhân Tỉnh Quảng Ninh

Khai Chuông Trống

Kinh A Di Đà

Phổ Hiền Hạnh Nguyện

^ Back to Top