Pháp Âm » Tư Lương "nguyện" Giảng Trạch

Tư lương "NGUYỆN" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 41.525 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Thiện Căn Với Việc Vãng Sinh

Phật đang trong ta

Giới Thiệu Về Chùa Ba Vàng

Chết Mà Sống

^ Back to Top