Pháp Âm » Pháp Thoại » Công Ơn Của Cha Mẹ Và Sự Báo Hiếu Của Chúng Ta - Khóa Tu Mùa Hè Đợt 1

Công ơn của Cha Mẹ và sự báo hiếu của chúng ta - Khóa tu mùa hè Đợt 1

Xem trên Lần xem: 57.146 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (171):

Xứng Đáng Là Một Vị Khất Sĩ, Một Trưởng Lão Tôn Kính

Kinh Nikaya - Phẩm Cư sĩ và bổn phận người gia chủ

Liên Trì Cảnh Sách

50 Hiện Tướng Ấm Ma

^ Back to Top