Pháp Âm » Pháp Thoại » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 13 "câu 012-015"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 13 "Câu 012-015"

Xem trên Lần xem: 82.140 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân

Đạo Phật là đạo như thật

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 10 "Câu 006-008"

Ý Nghĩa Phát Bồ Đề Tâm

^ Back to Top