Pháp Âm » Pháp Thoại » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 14 "câu 017-018"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 14 "Câu 017-018"

Xem trên Lần xem: 77.741 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Triệt Ngộ Đại Sư Khai Thị

Đạo Phật là đạo yêu đời

Kinh Hoa Nghiêm

Làm Thế Nào Để Mong Cầu Được Thành Tựu

^ Back to Top