Pháp Âm » Pháp Thoại » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 14 "câu 017-018"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 14 "Câu 017-018"

Xem trên Lần xem: 80.034 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Lòng tin & đức tin của người đệ tử Phật

Kinh NiKaya - Quả Báo

Lục tặc lục thông

Nói Với Người Già

^ Back to Top