Pháp Âm » Pháp Thoại » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 15 "câu 19-20"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 15 "Câu 19-20"

Xem trên Lần xem: 79.999 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Kinh Hoa Nghiêm

Phật Dạy Về Hiếu Đạo

Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp

^ Back to Top