Pháp Âm » Phật Tâm

Phật Tâm

Lần xem: 81.909
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 12 "Câu 010-011"

Đạo Phật là đạo thấy và nói đúng như thật

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm

Nhạc Niệm Phật Tiếng Trung

^ Back to Top