Pháp Âm » Trì Giới Với Việc Vãng Sinh

Trì Giới Với Việc Vãng Sinh

Lần xem: 69.194 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Cội gốc đạo Phật

Shangha

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 33 "Câu 74-76"

Kinh Nikaya - Phẩm Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp

^ Back to Top