Pháp Âm » Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Lần xem: 65.631 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Kinh Địa Tạng Giảng giải

KINH PHÁP CÚ PHẨM THẾ GIAN

Một bài Pháp kỳ diệu

Lạy Phật Quan Âm

^ Back to Top