Pháp Âm » Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Lần xem: 67.378 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

ĐỜI TÔI LÀ NI CÔ

Về Dưới Phật Đài

Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Báo ân

^ Back to Top