Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "câu 91"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Câu 91"

Xem trên Lần xem: 31.829 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Cội gốc đạo Phật

Lạy Phật Quan Âm - Chế Thanh

Hương Sơn Ca

Giới Thiệu Về Chùa Ba Vàng và Thầy Trụ Trì

^ Back to Top