Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "câu 92"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Câu 92"

Xem trên Lần xem: 26.063 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Đại Đường Tây Vực Ký

Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

Lý nghiệp báo của người tu Phật

Ba Vàng- Tháng 06/2016

^ Back to Top