Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "câu 93-94"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Câu 93-94"

Xem trên Lần xem: 27.126 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Kinh Nikaya - Lợi Ích Rải Tâm Từ Bi

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 30 "Câu 61-64"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 18 "Câu 25-28"

Báo ứng hiện đời

^ Back to Top