Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 12 "câu 010-011"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 12 "Câu 010-011"

Xem trên Lần xem: 69.398 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Bản tin số 4

Vấn Đáp Phật Pháp - Khóa tu 08/01/2014

Một Ngày Tu Hành Ở Vạn Phật Thánh Thành

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

^ Back to Top