Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 21 "câu 31-32"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 21 "Câu 31-32"

Xem trên Lần xem: 45.525 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Niệm Phật Thành Phật

Phép tắc con người

Tội - Phước của người đi chùa

Người con của Rồng Lý Công Uẩn

^ Back to Top