Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 22 "câu 33-36"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 22 "Câu 33-36"

Xem trên Lần xem: 48.000 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đạo Phật là đạo yêu đời

Diệu Pháp

Thiền Tông Đệ Nhị Thập Bát Đại Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma

^ Back to Top