Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 23 "câu 37-40"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 23 "Câu 37-40"

Xem trên Lần xem: 48.036 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Cuộc Đời Đức Phật

Năm Hạng Người Ăn Từ Bình Bát

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 21 "Câu 31-32"

Vấn Đáp Phật Pháp - Khóa tu 08/01/2014

^ Back to Top