Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 24 "câu 41-42"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 24 "Câu 41-42"

Xem trên Lần xem: 44.255 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

KINH PHÁP CÚ PHẨM ÁC HẠNH

Năm Hạng Người Ăn Từ Bình Bát

Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn

Người con của Rồng Lý Công Uẩn

^ Back to Top