Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 8 - Câu 001

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 8 - Câu 001

Xem trên Lần xem: 66.566 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Tu là dừng chuyển và sạch nghiệp

Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển

Chuyện Ngày Xưa Của Mẹ

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Câu 95"

^ Back to Top