Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 19 "câu 29"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 19 "Câu 29"

Xem trên Lần xem: 51.235 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Cư Trần Lạc Đạo Phú Giảng

Con Tập Đến Chùa

Tu là dừng chuyển và sạch nghiệp

Giác Ngộ: Theo Bước Chân Phật

^ Back to Top