Pháp Âm » Kinh Nikaya - Phẩm Chủ Nhân Và Người Làm

Kinh NiKaya - Phẩm Chủ Nhân và Người Làm

Lần xem: 63.363 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển

Báo ứng hiện đời

Phật giáo trong xã hội hiện đại

Tân Tế Công 2011

^ Back to Top