Pháp Âm » Kinh Nikaya - Phẩm Giàu Dễ Sinh Tật & Có Mắt Như Mù

Kinh Nikaya - Phẩm Giàu Dễ Sinh Tật & Có Mắt Như Mù

Lần xem: 64.768 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

ĐỜI TÔI LÀ NI CÔ

Nhân Quả Của Sự Vô Ơn - Lễ Giỗ Tổ 23/8/ Ất Mùi

Thân Phận Mồ Côi

Sự Tích Đức Phật

^ Back to Top