Pháp Âm » Kinh Nikaya - Phẩm Giàu Dễ Sinh Tật & Có Mắt Như Mù

Kinh Nikaya - Phẩm Giàu Dễ Sinh Tật & Có Mắt Như Mù

Lần xem: 62.892 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Ngày Rằm Tháng Tư

Phật Pháp Tại Thế Gian

Ba Việc Trọng Yếu Người Xuất Gia

Một Ngày Tu Hành Ở Vạn Phật Thánh Thành

^ Back to Top