Pháp Âm » Kinh Nikaya - Phẩm Giàu Dễ Sinh Tật & Có Mắt Như Mù

Kinh Nikaya - Phẩm Giàu Dễ Sinh Tật & Có Mắt Như Mù

Lần xem: 68.099 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 28 "Câu 53-58"

Ba Việc Trọng Yếu Người Xuất Gia

Lòng từ Đức Thế Tôn

Phật Pháp Là Chân Thật

^ Back to Top