Pháp Âm » Kinh Nikaya: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Kinh Nikaya: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Lần xem: 75.288 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (583):

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Phật là cửa từ bi

Giới thiệu về thế giới cực lạc

Phật tích lưu truyền

^ Back to Top