Pháp Âm » Kinh Nikaya - Nghe Pháp Được Lợi Ích

Kinh Nikaya - Nghe pháp được lợi ích

Xem trên Lần xem: 84.197 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Xứng Đáng Là Một Vị Khất Sĩ, Một Trưởng Lão Tôn Kính

Một bài Pháp kỳ diệu

Ba Việc Trọng Yếu Người Xuất Gia

Dỡ bỏ chùa cũ - CHÙA BA VÀNG

^ Back to Top