Pháp Âm » Kinh Nikaya: Tránh Xa Hai Cực Đoan

Kinh Nikaya: Tránh Xa Hai Cực Đoan

Xem trên Lần xem: 69.840 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

 
CÁC ALBUM KHÁC (583):

Những Câu Chuyện Nhân Quả

Thiền Tông Đệ Nhị Thập Bát Đại Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma

Khóa tu Bát Quan Trai

Mục Liên Truyền Kỳ

^ Back to Top