Pháp Âm » Pháp Thoại » Phá Thai Và Nghiệp Lực

Phá Thai và Nghiệp Lực

Lần xem: 91.023 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

CÁC ALBUM KHÁC (171):

Triệt Ngộ Đại Sư Khai Thị

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 25 "Câu 43-44"

Tri Ân và Đền Ân (Vu lan 2015)

Đạo Phật là đạo thấy và nói đúng như thật

^ Back to Top