Pháp Âm » Pháp Thoại » Tội - Phước Của Người Đi Chùa

Tội - Phước của người đi chùa

Xem trên Lần xem: 54.937 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Liên Trì Cảnh Sách

Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm

Chương Trình Vấn Đáp Đạo Lý - Kỳ 1

NHÂN QUẢ TRONG CUỘC ĐỜI

^ Back to Top