Pháp Âm » Pháp Thoại » Tội - Phước Của Người Đi Chùa

Tội - Phước của người đi chùa

Xem trên Lần xem: 47.079 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Chú Đại Bi

Phật Pháp Là Chân Thật

Quê Hương Cực Lạc

Mê và giác

^ Back to Top