Pháp Âm » Pháp Thoại » Tội - Phước Của Người Đi Chùa

Tội - Phước của người đi chùa

Xem trên Lần xem: 43.284 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Kinh NikaYa - Vu Khống Bậc Thánh

Mộng Đông Thiền Sư Di Tập

Lễ Phật Thành Đạo

Buổi Pháp Thoại Với Danh Nhân Tỉnh Quảng Ninh

^ Back to Top