Pháp Âm » Pháp Thoại » Tri Ân Và Đền Ân (vu Lan 2015)

Tri Ân và Đền Ân (Vu lan 2015)

Xem trên Lần xem: 90.160 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 16 "Câu 21"

Công ơn của Cha Mẹ và sự báo hiếu của chúng ta - Khóa tu mùa hè Đợt 1

Vầng Trăng Trí Tuệ

Kinh Nikaya - Phẩm Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp

^ Back to Top