Pháp Âm » Pháp Thoại » Tri Ân Và Đền Ân (vu Lan 2015)

Tri Ân và Đền Ân (Vu lan 2015)

Xem trên Lần xem: 86.133 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Phần 38 - Câu 90

Mộng Đông Thiền Sư Di Tập

Kinh Nikaya - Tu Thân Khẩu Ý

Thương mình trở thành hại mình

^ Back to Top