Pháp Âm » Pháp Thoại » Tư Lương "hạnh" Giảng Trạch

Tư lương "HẠNH" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 55.743 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (171):

Tu là dừng chuyển và sạch nghiệp

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Giảng Giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 32 "Câu 71-73"

^ Back to Top