Pháp Âm » Pháp Thoại » Tư Lương "nguyện" Giảng Trạch

Tư lương "NGUYỆN" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 46.264 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (171):

Xứng Đáng Là Một Vị Khất Sĩ, Một Trưởng Lão Tôn Kính

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 3

Tư lương "TÍN" giảng trạch

Cương yếu để tu

^ Back to Top