Pháp Âm » Pháp Thoại » Tư Lương "tín" Giảng Trạch

Tư lương "TÍN" giảng trạch

Xem trên Lần xem: 46.840 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (171):

Nhân Thân Nan Đắc, Phật Pháp Nan Văn

Tu là dừng chuyển và sạch nghiệp

Kinh Nikaya - Vui Khổ Do Mình

Khai Thị

^ Back to Top