Pháp Âm » Pháp Thoại » Ý Nghĩa Phát Tâm Bồ Đề 2015

Ý Nghĩa Phát Tâm Bồ Đề 2015

Xem trên Lần xem: 92.299 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Ba Việc Trọng Yếu Người Xuất Gia

Hô Thiền

Kinh Nikaya - Phẩm Cư sĩ và bổn phận người gia chủ

Ý Nghĩa Ngày Đức Phật Đản Sinh

^ Back to Top