Thông báo » Lịch Đại Lễ Và Khóa Tu 2018

CÁC ĐẠI LỄ LỚN TRONG NĂM

Thứ Sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018 (08/Giêng): Lễ Khai hội Xuân chùa Ba Vàng
Thứ Ba ngày 22 tháng 05 năm 2018 (08/4): Lễ Phật đản
Thứ Bảy ngày 31 tháng 07 năm 2017 (19/6): Đại lễ phát Bồ đề tâm và cầu siêu vong linh thai nhi
Thứ Bảy ngày 18 tháng 08 năm 2018 (08/7): Đại lễ Vu lan báo hiếu
Thứ Ba ngày 02 tháng 10 năm 2018 (23/8): Lễ Giỗ tổ Tuệ Bích Phổ Giác
Chủ Nhật, ngày 13/01/2019 (08/12/): Lễ vía Phật thành đạo
Thứ Hai, ngày 04/02/2019 (30/12): Đón giao thừa


KHÓA TU BÁT QUAN TRAI HÀNG THÁNG

Lần 1 -Thứ Bảy ngày 24/03/2018 (08/02/ Mậu Tuất)
Lần 2 - Thứ Hai, ngày 23/04/2018 (08/3/ Mậu Tuất)
Lần 3 - Thứ Ba, ngày 22/05/2018 (08/4/ Mậu Tuất)
Lần 4 - Thứ Năm, ngày 21/06/2018 (08/5/ Mậu Tuất)
Lần 5 - Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 (08/6/ Mậu Tuất)
Lần 6 - Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 (08/7/ Mậu Tuất)
Lần 7 - Thứ Hai, ngày 17/09/2018 (08/8/ Mậu Tuất)
Lần 9 - Thứ Ba, ngày 16/10/2017 (08/9/ Mậu Tuất)
Lần 10 - Thứ Tư, ngày 14/11/2018 (08/10/ Mậu Tuất)
Lần 11 - Thứ Sáu ngày 14/12/2018 (08/11/ Mậu Tuất)
Lần 12 - Chủ Nhật, ngày 13/01/2019 (08/12/ Mậu Tuất)


^ Back to Top