Lễ Bái Cầu Cúng Đúng Pháp

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU Trang 9
Trang 1 Trang 10
Trang 2 Trang 11
Trang 3 Trang 12
Trang 4 Trang 13
Trang 5 Trang 14
Trang 6 Trang 15
Trang 7 Trang 16
Trang 8


LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa tất cả các quý đọc giả, tôi có nhân duyên lớn khi được nghe rất nhiều bài giảng của Ân Sư, tôi thấy mỗi bài giảng của Thầy là một phương pháp sống, một cách để vượt qua nhưng khó khăn trong cuộc sống. đặc biệt Thầy luôn tìm cách thắp sáng niềm tin chân chính về Phật pháp cho tất cả những người đang sống trong đêm tối của sự vô minh. Thì lần này đứng trước tình trạng cầu cúng lễ bái theo hình thức mê tín của đa số người dân hiện nay, tôi đã chọn biên tập lại một bài giảng của Thầy có tiêu đề “Lễ Bái Cầu Cúng Thế Nào Cho Được Lợi Ích”.

Thì tại sao tôi lại chọn đề tài này vì tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người dân thực hiện các phương pháp cúng bái theo hình thức mê tín, họ cầu thần khấn bái một cách mù quáng, họ làm thịt các loài động vật cúng tế một cách dã man nhằm tìm lại sự an ổn cho mình. Đặc biệt hiện nay là tình trạng bói toán rồi đồng cốt, tình trạng đốt vàng mã cũng là những vấn nạn đối với những người dân thiếu hiểu biết về vấn đề tâm linh này. Thì qua cuốn sách này tôi chỉ hy vọng tất cả quý đọc giả có cách nhìn đúng đắn về vấn đề tâm linh. Đặc biệt là hy vọng rằng tất cả chúng ta tin sâu nhân quả, trong cuộc sống thường hành thiện, nuôi dưỡng tâm từ bi của mình. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tiếp Tiếp theo

^ Back to Top