Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

27/2/2019    9.781 Cảm nhận Cảm nhận

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là thầy thuốc chữa bệnh, hiểu biết và thông suốt các y dược của thế gian và xuất thế gian, trị tất cả những trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh. Phật Dược Sư với hạnh nguyện cứu khổ chúng sinh, giải trừ ách nạn, tật bệnh cho chúng sinh nên đàn lễ cầu an đầu năm cũng được gọi là đàn lễ Dược Sư.

     Trên tinh thần ấy, hằng năm bắt đầu từ mùng 8 tháng Giêng, chùa Ba Vàng tổ chức Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An để Phật tử, nhân dân, du khách thập phương về chùa trong những ngày đầu xuân năm mới có thể tìm cho mình một chốn tâm linh để gửi gắm những lời cầu nguyện tốt lành, may mắn cho gia đình và người thân.

     Trong những ngày diễn ra đàn lễ Dược Sư, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, hơn 95 đạo tràng hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng luân phiên nhau về chùa tu tập, tụng kinh lễ Phật, trì trai giữ giới. Các Phật tử được thực hành giới, Pháp của Phật để cầu bình an, hạnh phúc, giúp gia đình được tiêu trừ các nghiệp chướng và cầu cho Đất nước được thái bình thịnh trị. Hơn thế nữa, ngoài việc tu cho mình, các Phật tử còn theo nhân duyên tu tập đó mà hồi hướng phước lành đến cho nhân dân, du khách thập phương về chùa để họ có một cuộc sống bình an, cũng như được tăng trưởng lòng tôn kính với Tam Bảo, kết duyên lành với Chính Pháp của Phật. Bên cạnh đó, nhân dân, du khách thập phương khi về chùa, trước Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An ai nấy cũng đều trang nghiêm, thành kính hướng về Đức Phật Dược Sư mong cầu sự từ bi, che chở từ Ngài.

     Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ánh sáng lưu ly "trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh sáng quang minh chói lọi khắp nơi". Chính vì vậy mà Đàn lễ Dược Sư tại chùa Ba Vàng mang lại lợi ích rất lớn, không chỉ đối với mọi người mà còn đối với cả quốc gia, xã hội. Từ nhân duyên này, mọi người được tin sâu Tam bảo, gieo trồng những nhân thiện lành từ ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, tu dưỡng đạo đức để trở thành những bông hoa tỏa hương thơm cho cuộc đời.

     Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng vẫn được tiếp tục diễn ra đến ngày 05/03/2019 (tức ngày 29 tháng Giêng, năm Kỷ Hợi). Chùa Ba Vàng rất mong quý Phật tử, nhân dân, du khách thập phương sắp xếp công việc để có đủ nhân duyên tới chùa tham dự Đàn lễ.

     Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Sư Phụ và chư Tăng niêm hương bạch Phật trong buổi khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng ngày mùng 8, tháng Giêng năm Kỷ Hợi.

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Những ngày đầu xuân, mỗi ngày chùa Ba Vàng đón hàng ngàn Phật tử, du khách thập phương về chùa tham dự Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Hình ảnh trước khi bước vào Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại sân chính điện chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng niêm hương, bạch Phật, hướng dẫn Phật tử và nhân dân, du khách thập phương tụng kinh Dược Sư trong các ngày diễn ra Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Du khách thập phương rất trang nghiêm, thành kính hướng về đức Phật Dược Sư tại Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Vì hiểu được lợi ích lợi ích của Đàn lễ Dược Sư mà các Phật tử tu tập trong các đạo tràng dù còn gia duyên ràng buộc, bận rộn công việc nhưng cũng đã cố gắng thu xếp công việc để về chùa luân phiên tụng kinh Dược Sư trong thời gian 21 ngày (từ ngày mùng 8 đến hết ngày 29 tháng giêng năm Kỷ Hợi)

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Du khách thành tâm dâng lời khấn nguyện lên Đức Phật Dược Sư.

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Du khách thập phương nhất tâm đọc tụng bài khấn nguyện tại Đàn Lễ Dược Sư với tâm thành tha thiết mong được Ngài chở che và gia hộ cho mình và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc!

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng và Phật tử trang nghiêm trong thời khóa Tụng kinh Dược Sư

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Các Phật tử trẻ cũng rất tinh tấn trong những ngày diễn ra đàn lễ

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Các Phật tử trong các Đạo tràng với lòng thành kính và tinh thần phụng sự Tam Bảo nên đã thay phiên nhau hộ trì và tụng kinh trong đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng chùa Ba Vàng trong thời khóa Tụng Kinh Dược Sư tại đàn lễ.

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng tác lễ khai đàn chẩn tế vào các buổi chiều diễn ra Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đông đảo Phật tử, nhân dân và du khách thập phương tham gia đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

BBT

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Câu Chuyện Chuyển Nghiệp Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ của Phật Tử Nguyệt Bé

Câu Chuyện Chuyển Nghiệp Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ của Phật Tử Nguyệt Bé

Khi mình viết bài viết này là những dòng tâm sự...

Những ngày đầu khi biết đến pháp thỉnh Oan Gia Trái Chủ tại Chùa Ba Vàng

Những ngày đầu khi biết đến pháp thỉnh Oan Gia Trái Chủ tại Chùa Ba Vàng.

Mình tên là Linh - là phật tử hiện đang tu học và...

Nếu Không Có Ngày Đó Sẽ Không Có Con Ngày Hôm Nay

Nếu Không Có Ngày Đó Sẽ Không Có Con Ngày Hôm Nay

Con xin kính chào tất cả mọi người. Con tên là...

Người Thật Việc Thật Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ tại Chùa Ba Vàng

Người Thật Việc Thật Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ tại Chùa Ba Vàng

Tôi là Phạm Thanh Tâm – sinh năm 1983 Sđt: 0977...

Chữa khỏi bệnh nhờ pháp thỉnh OGTC tại chùa Ba Vàng

Chữa khỏi bệnh nhờ pháp thỉnh OGTC tại chùa Ba Vàng

Tôi tên là Trần Thu Huyền, hiện nay tôi đang sinh...

Chữa Đôi Mắt Cho Con Nhờ Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ Chùa Ba Vàng

Chữa Đôi Mắt Cho Con Nhờ Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ Chùa Ba Vàng

Tôi tên là Nguyễn Thị Dịu hiện nay tôi đang ở...

Thoát Chết Trong Gang Tấc Nhờ Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ Chùa Ba Vàng

Thoát Chết Trong Gang Tấc Nhờ Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ Chùa Ba Vàng

Hôm nay, Tôi xin chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp...

ÁC GIẢ ÁC BÁO

ÁC GIẢ ÁC BÁO

Đây là câu Chuyện nhân quả của Tín chủ Phật tử Vũ...

CHUYỂN NGHIỆP TRẦM CẢM NHỜ PHÁP THỈNH OAN GIA TRÁI CHỦ TẠI CHÙA BA VÀNG

CHUYỂN NGHIỆP TRẦM CẢM NHỜ PHÁP THỈNH OAN GIA TRÁI CHỦ TẠI CHÙA BA VÀNG

Xin chào quý đạo hữu CLB Cúc Vàng, mình tên Trần...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top