Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

24/6/2018    1.226 Cảm nhận Cảm nhận

Mùng 8 âm lịch hàng tháng từ lâu đã trở thành ngày tu tập Bát quan trai giới định kỳ tại chùa Ba Vàng. Không chỉ để thọ nhận giới luật để hành trì, quý Phật tử về chùa còn được nghe pháp để tăng trưởng công đức và lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học Phật pháp của mình. Ngày 21/06/2018 (tức ngày 08 tháng 5 năm Mậu Tuất) từ sớm nắng đã chói chang và thời tiết rất oi bức song hàng ngàn Phật tử trong các Đạo tràng đang tu học tại chùa Ba Vàng vẫn hoan hỉ về chùa tu học.

     Sau thời khóa truyền Bát Quan Trai giới, buổi chiều, toàn thể đạo tràng đã nhất tâm thành kính cung thỉnh Sư Phụ đăng tòa truyền trao cho đại chúng một thời pháp nhũ, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập tầm cầu sự giác ngộ giải thoát. Ở buổi giảng Pháp kỳ này, Sư Phụ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với câu hỏi số 139: “Đức Thế Tôn là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa?”

     Bằng trí tuệ Ba La Mật đã được thành tựu tròn đầy từ nhiều kiếp, tỳ kheo Na Tiên đã dùng những dẫn chứng sinh động mà rất gần gũi khiến cho lòng tin của đức Vua Mi-lan-đà với giáo pháp của đức Thế Tôn càng thêm vững chắc. Qua sự giảng giải của Sư Phụ, đại chúng cũng hiểu được rằng: Từ sự trăn trở về kiếp sống nhân sinh qua bốn lần ra cửa thành của Thái tử Tất Đạt Đa và sự xuất gia của Ngài mà chúng ta đã như hóa giải được những hoài nghi về quy luật Sinh - Già - Bệnh - Chết.

     Con đường Bát Chánh Đạo - cốt tủy của Đạo đã có từ lâu nhưng theo thời gian mà bị khuất lấp đi, nhờ có sự khai sáng, tuyên thuyết, tán dương của Đức Thế Tôn mà con đường ấy mới được tỏa sáng một lần nữa. Bát Chánh Đạo được khai sáng cũng đồng nghĩa với việc chúng ra tìm ra được sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Điều này cũng giống như viên ngọc Mani bị vùi lấp bấy lâu nhưng khi được tìm thấy thì tỏa sáng ngợp trời, quý báu không gì sánh nổi. Chính những điều này mà những người con của Đấng Từ Phụ Thích Ca càng thêm tự hào và hạnh phúc khi được làm đệ tử của Ngài - bậc toàn tri, toàn giác giống như nhà bác học Vật lý Albert Einstein (Anh Xtanh) đã khẳng định:“Tôi là một người không tôn giáo. Nhưng nếu có Tôn giáo thì Tôi phải là một Phật tử. Vì những gì Tôi hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn năm qua Kinh Phật đã nói hết rồi”

     Cuối thời pháp, đại chúng được chứng kiến lễ ra mắt của bốn đạo tràng: Đạo tràng Minh Hiệp - huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Đạo tràng Minh Sơn - huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Đạo tràng Minh Xuân - huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Đạo tràng Liên Hoa - huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái đưa tổng số các đạo tràng hiện đang tu tập theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng lên gần 90 đạo tràng. Qua đây, hàng đệ tử chắp tay đồng hướng về chư Phật, về Sư Phụ xin phát nguyện noi gương chư Phật và các bậc Thánh Hiền Tăng tìm hiểu, tư duy và thực hành rốt ráo bát Chánh Đạo để đạt được an vui, hạnh phúc, hướng đến sự giải thoát cao đẹp.

     Trích dẫn văn kinh:

139. Đức Thế Tôn là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa?

- Thưa đại đức! Đạo vốn có sẵn tự ngàn xưa phải chăng?

- Vâng, có tự ngàn xưa, do chư Phật quá khứ đã khai sáng, đã tìm ra.

- Thế sao Đức Thế Tôn của chúng ta lại nói rằng "Như Lai là người làm cho Đạo chưa phát sanh được phát sanh"? Vậy ra lời nói sau lại nghịch ngôn, mâu thuẫn với lời nói trước.

- Chẳng có hai lời sái nghĩa đâu, tâu đại vương! Đạo xưa ấy là nói về Bát chánh đạo, con đường có tám chi; đấy là con đường đi đến giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chính chư Phật quá khứ sau khi giác ngộ con đường, đã tán dương, tuyên thuyết con đường ấy cho chúng sanh thực hành, noi theo. Nhưng khi các ngài nhập diệt, Bát chánh đạo ấy cũng theo thời gian mà khuất lấp đi, chẳng còn ai biết đến để tu tập nữa. Đến thời Phật Thích Ca, do công hạnh ba-la-mật sâu dày, ngài đã vén mở con đường xưa cũ; đã phát hiện lại con đường, đã phát quang lại con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường... cho nên gọi là làm cho con đường được phát sanh! Lý nghĩa ấy thì có gì mâu thuẫn đâu, tâu đại vương?

- Thưa đại đức! Phát sanh là chưa có mà bây giờ lại có, lại sanh ra. Còn Đạo vốn là cái có sẵn nên không thể lập ngôn như vậy được!

- Đại vương nói rất có lý. Nhưng đại vương nghĩ thế nào trong trương hợp viên ngọc mani với đứcChuyển luân Thánh Vương? Phước đức của đức Chuyển luân Thánh Vương từ ngàn xưa có công nănglàm cho ngọc mani xuất hiện, gọi là ngọc mani phát sanh đến cho đức Chuyển luân Thánh vương. Nhưng đến khi đức Chuyển luân Thánh vương mãn tuổi thọ, ngọc mani ấy cũng bị biến mất, đến trú ẩn nơi đỉnh núi Vikula. Nhiều đời sau, đức Chuyển luân Thánh vương khác lại ra đời trên thế gian, ngọc mani xuất hiện, lại tìm đến cho đức vua ấy. Thế có thể lập ngôn là ngọc Mani phát sanh đến cho đức Chuyển luân Thánh vương không hở đại vương?

- Có thể được.

- Nghĩa là đức vua ấy không thể tạo ra ngọc mani mà mani ấy vốn có sẵn?

- Đúng vậy.

- Chữ "phát sanh" mà Đức Thế Tôn dùng cũng nằm trong ngữ nghĩa ấy. Đức Thế Tôn không tạo ra Đạo mà Đạo vốn là có sẵn.

- Trẫm hiểu rồi.

- Ngọc mani xưa thần bí, ẩn tàng không ai có thể thấy được, chẳng ai có khả năng làm cho nó lộ diện, chỉ có công năng phước báu của đức Chuyển luân Thánh vương mới làm cho nó phát sanh. Tương tựnhư thế, Bát chánh đạo sâu kín, mầu nhiệm, khó thấy, khó tìm; chẳng ai trong tam giới có khả năng làm cho Bát chánh đạo hiện hữu; chỉ có công hạnh ba-la-mật sâu dày, trí tuệ vô thượng của Đức Phật mới có công năng làm cho Bát chánh đạo phát sanh giữa cuộc đời.

- Trẫm đã hiểu.

- Lại nữa, ví như người nữ sanh con. Trong bụng người nữ có con mới gọi là người nữ sanh con. Nếu trong bụng người nữ không có con thì người nữ có sanh con được không hở đại vương?

- Chẳng thể nào.

- Đức Phật giác ngộ Bát chánh đạo từ ngàn xưa, ở trong tâm, rồi nói ra bát chánh đạo ấy; cũng như người nữ có con trong bụng, rồi sanh đứa con ấy ra, tâu đại vương!

- Hay lắm!

- Lại nữa, ví như một người đàn ông giàu có, của cải tài sản, châu báu được chôn giấu nhiều nơi; do chiến tranh, loạn lạc, vật đổi, sao dời, người đàn ông không tìm ra tài sản ấy nữa. Sau đó, do cố gắng, do kiên trì, do trí nhớ, ông ta đã tìm lại được. Ấy có thể gọi là làm cho tài sản phát sanh trở lại không, hở đại vương?

- Có thể được.

- Lại nữa, ví như một người đàn ông nọ tự ý vào rừng, nhắm hướng đông tây nam bắc rồi chặt bỏ bụi bờ, gai góc, làm sạch một con đường, thì tình cờ phát hiện một con đường xưa cũ bộ hành qua lại. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn cũng là một người đi vào một khu rừng, phát quang bụi bờ gai góc, chợt tìm ra con đường Bát chánh đạo mà chư Phật quá khứ đã đi qua, vốn đã bị thời gian khuất lấp. Trường hợp ấy cũng cùng một ý nghĩa cả, tâu đại vương!

- Trẫm đã hết nghi ngờ rồi, thưa đại đức!

*****

Hình ảnh ghi nhận:

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Chư Tăng hướng dẫn đại chúng niêm hương, bạch Phật bước vào khóa lễ truyền trao Bát Quan Trai Giới

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đại đức Thích Trúc Bảo Lực truyền trao Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử tại gia và giảng giải về giới, lợi ích khi thọ nhận và hành trì Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử.

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Sư Phụ đăng tòa truyền trao cho đại chúng một thời pháp nhũ cho hàng Phật tử lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập tầm cầu sự giác ngộ giải thoát.

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

Cuối thời pháp, đại chúng được chứng kiến lễ ra mắt của bốn đạo tràng: Đạo tràng Minh Hiệp - huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Đạo tràng Minh Sơn - huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Đạo tràng Minh Xuân - huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Đạo tràng Liên Hoa - huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái đưa tổng số các đạo tràng hiện đang tu tập theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng lên gần 90 đạo tràng.

Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa ?

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

CÂU 369 - Đau Đầu Khi Nghe Pháp, Bệnh Thường hay Oan Gia Trái Chủ? | Vấn...

18/3/2019     144

Kính bạch Thầy. Con đã được về chùa tu Bát Quan Trai sáu lần. Nhưng cứ đến buổi chiều là con bị đau...

Bước Chân Người Khất Sĩ

18/3/2019     520

“Siêng đi trăm ngàn lối Y bát tự thong dong Đi như cơn gió mát Làm mát dịu trời xanh. Chẳng...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top