Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

23/8/2018    920 Cảm nhận Cảm nhận

Với mục đích hướng tâm cho toàn thể Phật tử, nhân dân gần xa được thực hành Hạnh Hiếu theo lời Phật dạy; đồng thời giúp cho cha mẹ nhiều đời, gia tiên tiền tổ đã quá vãng của mọi người được nương tựa Tam Bảo, nương tựa năng lực Bồ Đề, hoà hợp của Đại Tăng mà được tu tập, chuyển hoá nghiệp chướng tái sinh vào nơi an lành. Chiều ngày 18/8/2018 (tức 08/7/ Mậu Tuất), trong không khí trang nghiêm của ngày hội Vu Lan, Chùa Ba Vàng đã tổ chức đàn lễ “Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên” với sự tham gia của hơn 10.000 Phật tử, nhân dân.

     Nghi lễ cầu siêu được cử hành trong không khí hết sức trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng cùng toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni Bổn Tự. Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, triệu thỉnh và quy y Tam Bảo cho các vong linh, Thầy trụ trì đã từ bi khai thị cho toàn thể Đại chúng và chư hương linh có duyên về trong pháp hội hiểu được nhân quả. Để ai ai cũng biết được rằng đau khổ của chúng sinh do các ác nghiệp đã gây tạo mà bị đọa đày trong kiếp sống Ngạ Quỷ, trăm ngàn năm không được siêu thoát theo lời Phật dạy trong kinh Vu Lan. Thầy cũng nhấn mạnh rằng: “Ở nơi đời, Tam Bảo là ruộng phước điền cao thượng nhất không gì có thể sánh bằng, nên phải thường cung kính và nương tựa mà tu tập tất cả các công đức, xả tâm cúng dường nơi Tam Bảo mới có thể thoát ly các khổ”.

     Trong không khí thiêng liêng dưới từ lực của toàn thể Tăng-già hoà hợp, nhất tâm về sở nguyện, sở hạnh Bồ Đề của Chư Tăng đã được thúc liễm sau mùa an cư - dường như ai cũng hiểu và cảm nhận được thế giới vô hình khi các gia tiên tiền tổ được nương oai lực Tam Bảo mà vào trong Pháp Hội. Từ đó mà ai cũng đều nhất tâm khởi niệm tri ân công đức Tam Bảo, khắc ghi lời dạy Hiếu Đạo rồi một lòng nhất tâm quy hướng cầu nguyện cho cha mẹ được nương tựa cửa thiền tu hành mà chóng siêu thoát.

     Để hướng tâm nương tựa cho Đại chúng được đầy đủ phần phúc báu, Thầy trụ trì cùng chư Tôn Đức đã từ bi khai kinh, tác lễ sám hối để cho tất cả đại chúng hiểu về các việc làm xấu ác đã lỡ gây tạo để nhất tâm tu tập sửa đổi, tu tập Hiếu Hạnh. Đồng thời khiến cho các hương linh được nương nhờ sự nhất tâm tụng đọc lời kinh câu kệ của Đại chúng mà biết sám hối các ác nghiệp đã gây tạo để tội chướng được tiêu trừ, phúc báo được tăng trưởng mà thoát khỏi lầm mê. 

     Buổi lễ kết thúc với thông điệp: “Tâm Hiếu là đạo đức căn bản để thành tựu các công đức cho gia tiên tiền tổ, cha mẹ quá vãng” mà chư Tôn Đức đã truyền tải đến hàng Phật tử và nhân dân gần xa. Mong rằng với lòng thành kính nương tựa Tam Bảo, chư hương linh gia tiên cùng cha mẹ đã quá vãng của các quý đạo hữu sẽ được sinh về cảnh giới an lành. 

     Hình ảnh ghi nhận: 

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Chư Tăng quang lâm ngôi Đại Hùng Bảo Điện tác lễ cầu siêu phả độ gia tiên.

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Sư Phụ cùng Tăng chúng và hơn 10.000 Phật tử cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật trước khi vào buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, triệu thỉnh và quy y Tam Bảo cho các vong linh, Thầy trụ trì đã từ bi khai thị cho toàn thể Đại chúng và chư hương linh có duyên về trong pháp hội hiểu được nhân quả.

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Do số lượng người về tham dự buổi lễ rất đông nên quý Thầy đã sắp xếp nhà bạt và không gian ngồi tham dự buổi lễ cho quý Phật tử tại khu vực sân chánh điện.

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Nghi lễ cầu siêu phả độ gia tiên đã diễn ra rất trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa.

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

Hơn 10.000 Người Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

17/2/2019     1.881

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” Với...

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

15/2/2019     1.434

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày 12/2/2019) vừa qua, sau nghi lễ Khai hội đầu xuân năm...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

15/2/2019     4.360

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm linh, lan tỏa giá trị tinh thần, là điểm đến ưa...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Gần 30000 Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top