Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

31/5/2015    2.568 Cảm nhận Cảm nhận

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi, hoà chung niềm vui Khánh Đản hàng ngàn Phật tử trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Ba Vàng để tham dự khoá tu Bát quan trai và chương trình mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Ngày tu Bát quan trai giới lấy việc lãnh thọ và trì giới là căn bản và quan trọng nhất của sự tu tập, vì giới là bờ be ngăn cho không rò rĩ nước công đức, giới chính là người thầy của hành giả tu học. Với tầm quan trọng đó, chúng Phật tử tham dự khoá tu bát quan trai giới đã chí thành chí kính tham dự thời khoá để nghe giảng về ý nghĩa của giới pháp và phát tâm thọ trì Tam quy, Ngũ giới, Bát quan trai giới được Đại Đức Thích Trúc Bảo Việt chủ giảng.

Sau thời khoá truyền giới, toàn thể đạo tràng hân hoan tham dự chương trình mừng khánh đản. Toàn thể đạo tràng đã được đón nhận bức thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ về việc chung tay xây dựng thế giới hoà bình nhân sinh an lạc, tụng kinh Khánh dản và tắm Phật sơ sinh trong niềm tri ân tưởng nhớ đến Ngài đã vì chúng sinh thị hiện và đôi chân trần của Ngài dạo bước 49 năm khắp nơi trên xứ Ấn để hoá độ chúng sinh.

Hình ảnh Tăng đoàn của Đức Thế tôn đi khất thực hoá duyên năm xưa trong ngày tu Bát quan trai hôm nay cũng được chư Tăng chùa Ba Vàng tái hiện lại trong khuôn khổ khoá tu đã gây xúc động mạnh trong lòng những người có mặt. Đã có những giọt nước mắt bất chợt rơi khi bước chân quý thầy điềm nhiên tiến vào lễ đài. Toàn thể đại chúng sau đó cùng bước theo sau quý thầy khất thực rổi thẩy trò quây quần bên nhau thọ trai trong chính niệm.

Khoá tu buổi chiều tiếp tục lúc 14:15 với thời khoá toạ thiền, dù trời mùa hè oai bức nhưng mọi người thực tập thiền rất trang nghiêm, mọi người ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở, cảm nhận cái nóng thành trụ hoại diệt, cái nóng cũng trở thành một đề tài cho mọi người quán chiếu về thọ khổ,về Bát khổ của thế gian.

Văn - Tư - Tu là lộ trình tu học căn bản của người tu Phật, nên trong mỗi khoá tu Thầy trụ trì luôn tổ chức thời khoá thính pháp cho Phật tử. Trong buổi giảng pháp hôm nay Thầy đã giảng tiếp cho chúng đệ tử phần đầu Phẩm 8 -Chúa Tôi Diêm La Xưng Tụng của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Qua đoạn kinh này Thầy đã giảng giải chi tiết và một lần nữa nhấn mạnh cho chúng ta biết về lòng từ bi ai mẫn vô lượng vô biên của đức Bồ tát Địa Tạng Vương:

"...người Diêm phù tính khí ương ngạnh, khó hướng dẫn, khó chế ngự. Địa tạng đại sĩ trong hàng trăm hàng ngàn kiếp, cứu vớt từng người một, ước mong làm cho họ sớm được giải thoát. Đến nỗi những người tội chướng như vậy bị sa vào nẻo đường rất dữ đi nữa, đại sĩ cũng vận dụng năng lực phương tiện mà cứu vớt họ thoát khỏi nghiệp quả căn bản, làm cho họ biết rõ cái khổ của đời sống vừa qua. Tại vì người Diêm phù đã kết quá nặng cái thói nghiệp dữ, nên đường dữ mới ra lại vào, làm mệt đại sĩ bao kiếp hóa độ."


Nhờ học Phật pháp mà chúng ta biết được bên cạnh thế giới hữu hình còn có thế giới vô hình đang tồn tại song song. Trong thế giới ấy, chúng quỷ thần cùng quyến thuộc số lượng là vô lượng vô biên, mỗi loại giữ một chức vụ khác nhau, có loài hung ác nhưng có loài làm việc thiện lành. Trước đức Thế tôn chúng quỷ vương đã phát nguyện cung kính và hộ trì cho những ai biết làm nhừng việc thiện lành trong nhà Phật pháp dù nhỏ bé như hạt cải, hạt bụi.

"...nếu họ qua nhà cửa của ai, hoặc đô thị làng xóm hay trang trại phòng ốc nào mà có kẻ, hoặc nam hoặc nữ, biết làm nghiệp lành dầu bằng tơ tóc, hơn nữa biết treo một tràng phan hoặc một bảo cái, sắm một ít hương hay một ít hoa mà hiến cúng hình tượng Phật đà hay hình tượng Bồ tát, hoặc đốt hương mà hiến cúng và trì tụng bản kinh tôn quí này, thì dầu chỉ được một câu đủ nghĩa hay một bài chỉnh cú, những chúa quỉ như chúng con vẫn kính lạy những người ấy như kính lạy chư Phật trong mọi thì gian quá khứ hiện tại và vị lai. Chúng con lại hạ lịnh cho những quỉ nhỏ nhưng có sức lớn, cho kẻ có trách nhiệm về khu vức ấy, tự nhiên họ ra sức hộ vệ, làm cho việc dữ và việc ngang trái, bịnh dữ và bịnh ngang trái, cho đến mọi sự không vừa ý, đều không đến gần được khu vức có nhà cửa cho đến phòng ốc của những người ấy cư trú, huống chi để cho xâm nhập cửa ngõ."

Chủ sinh mạng quỷ vương và các quỷ thần trong khu vực thường hộ trì cho loài người trong khi sinh và khi tử. Vì thế chúng ta nên tu tạo phước lành để gián tiếp đáp đền ơn ấy mà không nên làm các việc ác, sát sinh hại vật tụ tập yến tiệc uống rượu ăn thịt mà bị tai hoạ.

Bài pháp thoại quý báu và rất thiết thực của Thầy đã khép lại khoá tu trong niềm hân hoan và lòng thành kính tri ân của toàn thể đạo tràng. Mừng ngày Phật đản sinh, những người con Phật hiện diện đạo tràng phát nguyện tinh tấn tu học để cúng dường chư Phật mười phương báo đáp tứ trọng ân, mong sớm ngày ngộ nhập tri kiến Phật - là nhân duyên lớn mà đức Thế tôn đã thị hiện 80 năm nơi cõi ta bà đầy ô trọc này. 
Hình Ảnh Ghi Nhận:
 

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

BBT Website

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Ở quê hương con (Hải Dương)...

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Con Bạch Thầy! Con đã từng nghiện, hút, trích...

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự  Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng...

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Sáng nay 26/2/2015 tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất...

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

Tháng giêng tháng hai là khoảng thời gian bà con...

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Bạch Thầy! Trứng gà, vịt, ngan... mà không có...

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ trì Tam...

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu Sám Hối Và Thính Pháp

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu, Sám Hối Và Thính Pháp

Ngày 21/11/2014 (tức ngày 29 tháng 9 nhuận năm...

^ Back to Top