Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

8/2/2019    3.262 Cảm nhận Cảm nhận

Trong không khí vui tươi của đất trời Thành Đẳng trước thời khắc giao thừa, tối ngày 4/02/2019 (tức ngày 30/12 năm Mậu Tuất), mặc dù công việc chuẩn bị Tết rất bận rộn nhưng các Phật tử vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để về chùa Ba Vàng tham dự thời khóa sám hối cuối năm. Đúng 19h, hàng nghìn Phật tử đã xếp hàng trang nghiêm vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện, cung thỉnh Chư Tăng bước vào thời khóa. Một năm trôi qua, thời khóa sám hối cũng là những giây phút bình yên để cho mọi người cùng nhìn lại những lỗi lầm trong thời gian vừa qua. Từ đó, quyết tâm sửa đổi, bỏ ác làm lành ngay từ chính suy nghĩ, lời nói và hành động của mình để mang lại lợi ích cho chính mình và mọi người như những lời kim ngôn mà Đức Phật đã dạy.

     Ngay sau thời khóa sám hối, đại chúng đã đồng trang nghiêm cung thỉnh Sư Phụ quang lâm Pháp tòa để dâng lời Tạ Pháp, cảm niệm công đức của bậc ân sư qua một năm tu học ý nghĩa. Đại diện Phật tử của gần 100 đạo tràng đang tu học tại Chùa Ba Vàng đã dâng lời tác bạch tri ân Sư Phụ, cả đại chúng giây phút này đều lắng đọng để cùng nhìn lại khoảng thời gian vừa qua. Trong suốt thời gian qua, Thầy đã giữ gìn và truyền trao cho hàng đệ tử xuất gia cũng như hàng Phật tử tại gia những dòng sữa pháp quý báu, nhiệm màu của các đấng Như Lai. Bao gian nan, vất vả, chướng ngại, chông gai, Thầy vẫn bền tâm bất động như cây cổ thụ, luôn tự tại, an nhiên trước gió bão, một lòng xả thân vì đạo, che chở và dẫn dắt Tăng chúng tinh tấn tu tập, chân thật tu hành để hoằng dương chính pháp, đưa ánh sáng của Phật pháp đến khắp muôn nơi với đại nguyện: “Mang ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh”. Được nương vào giới đức, trí tuệ cao cả và sự tinh tấn tu tập chân thật với bổn nguyện hoằng pháp độ sinh của Sư phụ và Đại Tăng, các Phật tử được nghe Pháp, học Pháp, được tư duy Pháp thông qua những bài giảng của Thầy, được thực hành Pháp, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống của chính mình ở tại gia, cũng như cùng sách tấn nhau khi làm các công việc phận sự “phụng sự chúng sinh là chân thật cúng dường Chư Phật”. 

     Với tâm cầu pháp và sự tin kính nơi Tam Bảo, các Phật tử đã cùng nhau đồng phát nguyện: “Noi gương chí nguyện và mô phạm của Thầy và các bậc Thiện tri thức, nguyện tập tu Hòa hợp, cùng nhau bố thí, cúng dường, xả bỏ tâm tham, sân, ái, tin hiểu Nhân quả, hiểu pháp, thực hành giới pháp của Phật, với tâm nguyện chân thật “Phát tâm Bồ đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật pháp, Rộng khắp thế gian”, thực hành hạnh hiếu thảo, trọn vẹn bổn phận của người Cư sỹ, Phật tử tại gia, sống hướng đến con người lương thiện, gắng nhận ra và gạt bỏ những điều xấu ác trong suy nghĩ, lời nói và hành động, gắng hoàn thiện bản thân, làm được nhiều điều lợi ích, mang đến cho mình và mọi người nhiều điều an lạc, vui tươi để đền đáp, tri ân sự dưỡng dục đó.”

     Sau những lời Tạ Pháp sâu sắc của các Phật tử, Sư Phụ cũng đã có những lời chỉ dạy, sách tấn đại chúng tu tập. Đạo Phật là thiết thực, là hiện tại, là lợi ích, Sư Phụ cũng rất mong mỏi đưa Phật Pháp vào trong cuộc sống của mọi người, để tất cả đều được thấm nhuần lời Phật dạy, được thực hành, chuyển hóa chính bản thân, gia đình, những người xung quanh và xã hội. Sư Phụ cũng chúc Chư Tăng, Ni và các quý Phật tử bước sang một năm mới sẽ luôn tinh tấn tu tập, mỗi người sẽ trở thành mỗi “hoằng pháp viên”, nói hay, làm tốt, sống đẹp, để cùng Sư Phụ mang Phật Pháp đến với mọi người.

     Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Chư Tăng ổn định đại chúng trước giờ sám hối.

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Các Phật tử cùng nhau hát bài: "Người tôi yêu, tôi thương", để gắn kết yêu thương trong ngày cuối năm.

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Đại chúng trang nghiêm trong thời khóa Sám Hôi cuối năm.

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

Lễ Sám Hối - Tạ Pháp Cuối Cùng Của Năm Mậu Tuất

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

17/2/2019     1.870

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” Với...

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

15/2/2019     1.433

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày 12/2/2019) vừa qua, sau nghi lễ Khai hội đầu xuân năm...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

15/2/2019     4.332

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm linh, lan tỏa giá trị tinh thần, là điểm đến ưa...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Gần 30000 Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top