Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

7/5/2015    2.883 Cảm nhận Cảm nhận

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03 năm Ất Mùi hàng ngàn người con Phật từ khắp nơi đã vân tập về chùa Ba Vàng phường Quang Trung thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh để tham dự khóa tu Bát Quan Trai Giới một ngày.


Buổi sáng của ngày tu đại chúng được nghe Đại đức Giới sư Thích Trúc Bảo Thành giảng giải về ý nghĩa 5 giới cho Phật tử tại gia và 8 giới của ngày tu Bát Quan Trai Giới. Đại chúng một lòng thành kính lắng nghe và phát nguyện thọ trì, sau đó hội chúng tụng kinh A Di Đà, lễ Phật niệm Phật, sám hối hồi hướng cầu nguyện sinh về tịnh độ Tây phương.

Buổi chiều sau khi thức chúng vào lúc 14:00, các Phật tử vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để tọa thiền và thính pháp. Ba hồi chuông trống Bát Nhã cữ lên âm vang trời đất Ba Vàng, chúng đệ tử nhất tâm xưng niệm hồng danh đức Phật A Di Đà cung thỉnh Thầy trụ trì quang lâm pháp tòa ban bố pháp nhũ. Trong chính điện trang nghiêm, pháp âm Thầy trao truyền đã khai tâm mở trí cho chúng đệ tử biết được những việc làm đúng theo chính pháp làm lợi ích cho người còn cũng như kẻ mất. Thầy cũng đã chỉ dạy những lời cảnh tỉnh cho hàng đệ tử tránh được những việc làm gây tổn phúc bản thân và thân nhân qua phần cuối Phẩm 7 của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Trước là đối với người lúc sắp mạng chung nếu có thể khiến cho người ấy nghe được một danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc một vị Bích Chi Phật thì lợi ích rất thù thắng. Nếu túc duyên sâu dày thì người đó được tức thời giải thoát, còn nếu như tội nặng phải bị sa đọa thì danh hiệu Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật đã lọt vào tâm thức là chủng tử lành cho người ấy sẽ gặp được Phật pháp tu hành, giác ngộ, giải thoát trong tương lai. Vì khi lâm chung rất đau đớn, hoảng loạng, để một danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật lọt vào tâm thức rất khó nên lúc trẻ, lúc tỉnh táo chúng ta phải nên tinh tấn tu hành.

Đối với người mất khi sống làm những việc bất thiện chết chắc chắn sẽ bị đọa thì người còn sống nên làm những việc thánh đạo như cúng dường Tam Bảo, thiết trai cúng dường chư Tăng, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, lễ Phật, tụng Kinh, sám hối, bố thí, phóng sinh, làm đường sửa cầu .... để hồi hướng cho người mất.

Người mất thì rất cần phước lành không cần gà vịt hay vàng mã. Nếu sát sinh lập đàn cầu nguyện thì Phật, Thánh hiền không quang lâm pháp hội. Vì thế mà nên làm chay tịnh và trong lúc làm phải có tâm thành kính, không để cho gạo, rau rơi vãi ra đất cũng như chẳng được ăn trước khi chưa cúng Phật, cúng Tăng.

Nếu chưa chuyển kiếp ngay, trong 49 ngày vong linh chưa biết đi đâu về đâu sẽ phải chịu muôn ngàn sầu khổ, hoặc nếu lúc sống hương linh phạm tội ngũ nghịch, tội vô gián thì đọa vào địa ngục trăm ngàn năm thống khổ không cùng hối hận đã quá muộn, hương linh chỉ còn biết một lòng trông chờ con cháu tu tạo phúc lành mà thôi.

Tích lũy phúc báu thì không bao giờ mất và còn hồi hướng được cho người khác. Nếu vì người còn sống mà làm phúc thì người đó sẽ hưởng được toàn phần. Còn khi chúng ta vì mgười mất làm phước thì mgười mất được 1 phần phước báu và người sống được 6 phần.

Những lời diệu pháp thâm sâu màu nhiệm qua lời giảng gần gủi và chân tình của Thầy trở nên dễ hiểu, dễ hành. Chúng đệ tử hân hoan đón nhận ánh sáng trí tuệ Thầy đã thắp lên từ tấm lòng từ bi của Thầy. Trong niềm xúc động vô biên, toàn thể hội chúng đã quỳ gối, đồng một tâm thành kính hướng về Tam Bảo, và Thầy đảnh lễ tri ân, phát nguyện khắc sâu lời Thầy dạy, tinh tấn tu hành để cứu lấy đời mình và độ được cho quần sinh.

Kết thúc khóa tu, toàn thể đại chúng đã có một thời khóa kinh hành ngoài trời an vui và chan hòa tình đạo vị, khép lại một ngày tu an lạc trên đất thiêng Ba Vàng.
Hình Ảnh Ghi Nhận:

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

BBT WebSite

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Ở quê hương con (Hải Dương)...

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Con Bạch Thầy! Con đã từng nghiện, hút, trích...

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự  Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng...

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Sáng nay 26/2/2015 tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất...

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

Tháng giêng tháng hai là khoảng thời gian bà con...

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Bạch Thầy! Trứng gà, vịt, ngan... mà không có...

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ trì Tam...

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu Sám Hối Và Thính Pháp

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu, Sám Hối Và Thính Pháp

Ngày 21/11/2014 (tức ngày 29 tháng 9 nhuận năm...

^ Back to Top