Chùa Ba Vàng
Pháp Thoại Khai Thị Về Tâm

Pháp Thoại Khai Thị Về Tâm

"Người sống thì có Tâm, vậy...

Video Đại lễ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 16-9-Giáp Ngọ (2014)

Video Đại lễ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 16-9-Giáp Ngọ (2014)

Đại lễ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 16-9-Giáp Ngọ...

Pháp Thoại Khai Thị Về Tâm

Pháp Thoại Khai Thị Về Tâm

"Người sống thì có Tâm, vậy...

Video Đại lễ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 16-9-Giáp Ngọ (2014)

Video Đại lễ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 16-9-Giáp Ngọ (2014)

Đại lễ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 16-9-Giáp Ngọ...

Thông tin chung

Website thành lập ngày 15/ 05/ 2011
--------------oOo--------------
Tổng truy cập: 1425816 | Trực tuyến: 14