Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

"Nước Có Sinh Mạng Chăng? Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sinh?"

9/11/2018    23.720 Cảm nhận Cảm nhận

Vừa qua, vào tối ngày 29/10/ âm lịch (tức ngày 06/11/2018), hơn một ngàn Phật tử thuộc hơn 90 đạo tràng đang tu học tại chùa Ba Vàng, cùng các thiện nam tín nữ gần xa đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự buổi tu học định kỳ hàng tháng.

     Như thường lệ, sau thời khoá sám hối, đại chúng với tâm tha thiết được học và thực hành giáo Pháp của Phật đã nhất tâm hướng lên ngôi Tam Bảo cung thỉnh Sư Phụ quang lâm Đại Hùng Bảo Điện truyền trao giáo Pháp.   

     Ở buổi giảng kỳ này, Sư Phụ tiếp tục giảng giải cho đại chúng hai câu hỏi có liên quan tới nhau là 153 và 155 thuộc bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với tựa đề: “Nước có sinh mạng chăng? Trên thế gian này cái gì không sanh?”. Có thể nói, nhờ câu hỏi này mà đại chúng đã phần nhiều phá được những tà kiến sai lệch cũng như tăng trưởng kiến thức, sự hiểu biết về triết học thâm sâu của Phật giáo.

     Thứ nhất, đối với câu hỏi “Nước có sinh mạng chăng?” qua sự phân tích thấu đáo, chi tiết của Sư Phụ, đại chúng đã hiểu được rằng: nước không phải là chúng sinh như những tư tưởng triết học của nhiều tôn giáo khác, vì nước chẳng có tâm, chẳng có thức, cũng chẳng có sự sống thì không thể được coi là có sinh mạng được. Mọi sự biến đổi của nước đều là do tác động của ngoại cảnh cũng như thuận theo lý nhân - duyên - quả và các quy luật của vật lý. Tuy không có sinh mạng nhưng nước lại vô cùng quan trọng đối với môi trường, giúp cho cây lá tươi tốt; cũng giống như vậy, nếu chúng ta được tưới tẩm bằng giáo pháp của Phật, nghe và thực hành lời Phật dạy thì những tham sân si của mình sẽ được vơi dần đi, trí tuệ của mình sẽ được sinh khởi.

     Với câu hỏi thứ hai “Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sanh?”, bằng cách dẫn dắt cụ thể của Đại đức Na-tiên và sự giảng giải của Sư Phụ, đại chúng đã hiểu rằng những cái có sinh và hoại theo quy luật sinh - già - bệnh - chết hoặc thành - trụ - hoại không thì cái đó là được sinh ra - không phải "không sanh" (vô sinh); chỉ có ba cái “không sanh” (không do bất cứ nhân duyên gì sinh ra nó) như sau:
     - Thứ 1: Cái "không già, không chết, không biến hoại hoặc không đổi khác";
     - Thứ 2: Cái "không  phải  người,  voi,  ngựa  v.v..."  cái  không thuộc  ngôn  ngữ  chế  định,  cái  siêu  lý,  cái  đệ  nhất  đế;
     - Thứ 3: Cái "trường  tồn, chân  thường,  vững  bền",  chúng  "không  sanh"  trong  thế  gian,  chúng  không  thể  có  mặt, hiện hữu trong thế gian.
     Ví như hư không, không ai tạo ra nó. Ví như cái Thấy của mỗi chúng sinh không già không bệnh không chết, không ai tạo ra nó; khi còn bé cũng Thấy, khi lớn cũng Thấy, khi già cũng Thấy, người sáng Thấy, người mù cũng Thấy (Thấy tối). Chỗ người người tu đạo Phật chứng đạt được Vô Sinh an trú gọi là Niết-bàn; là cái không sinh không diệt. Qua đây, đại chúng biết được trong chúng ta có cái không sinh không diệt và Sư Phụ cũng mong muốn đại chúng vững lòng tin Niết Bàn có thật mà tinh tấn tu tập sớm bỏ được cái “vô thường” để đạt được hạnh phúc chân thường vĩnh cửu.

     Kết thúc buổi Pháp thoại, đại chúng đã nhận thức sâu sắc hơn rất nhiều về sự thâm sâu của Phật Pháp và thấy mình thật may mắn khi được làm đệ tử của đức Như Lai, được nghe giáo Pháp của Ngài từ đó chính kiến tu tập rõ ràng, không bị rơi vào tà kiến của các tà giáo ngoại đạo. Tất cả đại chúng đồng hoan hỷ và phát nguyện chân thật tu hành ngõ hầu báo đáp công ơn giáo dưỡng của Sư Phụ và hướng tới hạnh phúc giác ngộ an vui tuyệt đối.

     Trích nội dung văn kinh:

Câu hỏi 153. Nước có sanh mạng chăng?

- Thưa đại đức! Nước có sanh mạng chăng?

- Tâu đại vương! Nước vốn không có tâm, không có thức, không có sự sống, làm sao lại có sanh mạng được!

- Thưa, theo trẫm được hiểu, những người ngoại đạo quan niệm rằng, nước lạnh là nước sống, nước nóng là nước chết, nên họ chỉ uống nước nóng thôi. Họ chê trách các sa môn Thích tử uống nước lọc, nước lạnh là giết hại chúng sanh. Điều ấy phải nên giải thích như thế nào?

- Đấy là tà kiến, thấy sai, hiểu lầm, tâu đại vương! Nước không có sanh mạng nên chẳng phải là chúng sanh.

- Vâng, trẫm cũng biết thế, nhưng họ bảo rằng, nước có sanh mạng, là chúng sanh; vì khi đun nước, nước đau quá nên nước sôi lên, nước kêu lên, nước sủi bọt; chứng tỏ nước có tâm, có thức biết cảm giác như tất cả giống hữu tình khác.

- Chẳng phải thế đâu, đại vương! Nước bị lửa đốt, nóng thì kêu lên, đấy là chuyện nhân quả xảy ra rất tự nhiên!

- Nhưng họ bảo, vì nóng nên nước kêu lên; kêu lên, chứng tỏ nước có cảm giác, có tâm thức.

- Thế gặp những năm hạn hán, nước trong hồ, trong giếng, sông rạch đôi khi khô cạn sao nước ấy lại không kêu? Nước ở sông, giếng, ao hồ không có sanh mạng sao?

- Vì nước ấy không nóng sôi như nước nấu!

- Tâu, nóng sôi thì kêu nhiều, nóng ít thì kêu ít! Nếu có tâm thức thì ít ra nước cũng phải kêu lên chứ, vì mặt trời thêu đốt cho đến nỗi nước khô cạn mà!

- Vâng, lẽ ra phải thế!

- Tuy nhiên, nước kêu bằng nhiều giọng khác nhau cũng không phải là nước có sanh mạng! Vì sao! Nước suối kêu, nước thác đổ kêu, nước biển kêu ì ầm năm này sang năm nọ, đâu phải vì nóng sôi mà kêu! Nó lạnh, mát là khác!

- Vâng!

- Nước nấu sôi do nóng mà kêu. Nước suối, nước thác kêu là do đổ xuống chỗ thấp, va đập vào đá; nước biển kêu là do gió thổi tạo thành làn sóng. Làn sóng này đập vào làn sóng kia, sóng đập vào bờ, vào chân núi nên có tiếng kêu. Nói tóm là do tác động của sức nóng, của gió, do va đập mà kêu chứ đâu phải nước có sanh mạng, có tâm, có thức, tâu đại vương!

- Vâng!

- Lại nữa, ví như nước nóng bốc hơi lên giữa hư không kết tụ làm mây, gió thổi đưa đám mây ấy tan tác, rơi chỗ này, chỗ kia gọi là mưa. Mưa ấy rơi xuống đất, một phần ngấm trong đất sau thành nước mạch, nước giếng, một phần thành hồ, thành ao, thành sông... rồi thành biển. Chỗ nước lặng, không kêu, không nổi thành sóng là nước trong vại, trong chum, không có sức nóng đốt và không có gió. Chỗ nước sôi động, kêu là do có sức nóng, do va đập, do gió. Đơn giản chỉ có vậy. Cho nên, nước nóng hay lạnh đều không có tâm, có thức, có sanh mạng!

- Thưa vâng!

- Người ta căng da trống, đánh lên, trống kêu đâu có sanh mạng gì đâu, đại vương!

- Vâng,

- Con voi lấy vòi hút nước uống, vì vòi voi dài, rỗng nên nước kêu lên chứ đâu phải là vì có tâm thức!

- Thưa, vâng.

- Thuyền chở hàng, căng buồm vượt biển lớn, sóng vỗ vào mạn thuyền mà kêu, tâu đại vương!

- Vâng!

- Có những loài cá to lớn sống dưới biển, thường hay đùa giỡn, hút nước phun lên giữa hư không; nước qua miệng và răng chúng nên kêu lên, chứ có sanh mạng nào ở đó, tâu đại vương! Vậy lời của ngoại đạo, sự chấp kiến của ngoại đạo hoàn toàn sai lầm.

- Trẫm đã thấy rồi!

* * *

Câu hỏi 155. Trên thế gian này cái gì không sanh?

- Thưa đại đức! Trên thế gian này, từ những bậc thượng đẳng như Đức Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác, Phật Thinh Văn Giác... tuy được gọi là Vô sanh, nhưng quả thật những vị ấy đã có mặt giữa thế gian, đã sanh ra từ thế gian!

- Vâng, bần tăng đồng ý.

- Các đức Chuyển luân Thánh vương, vua chúa, chư thiên, loài người... đều được sanh ra như thế?

- Tâu, vâng.

- Nói rộng ra, người có của hoặc người không có của, là khổ hoặc vui, là nữ hay nam, có phước, có tội... tất thảy... đều y như thế?

- Tâu, vâng.

- Chúng sanh các loại, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh... cũng vậy nữa?

- Quả vậy.

- Loài không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân. Các loại dạ xoa, ma da, cưu bàn trà(kumbhanda), a tu la, càn thát bà, cẩn na la, rồng, đại bàng, voi, ngưa, trâu, bò, lạc đà, lừa, dê, cừu, nai, heo, sư tử, cọp beo, gấu, chó sói, chó nhà, chó rừng... hẳn cũng đều được sanh ra giống nhau.

- Dĩ nhiên rồi!

- Rồi, cả kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, ngọc ma ni, hột xoàn, đồng đen, đồng đỏ, đồng trắng, đồng vàng... cho chí vải, gấm vóc, lụa là... cũng đều là vật được sanh?

- Tâu, vâng!

- Ngoài những thứ ấy, có cái gì, có vật gì... mà nó "không sanh", thưa đại đức?

- Có ba cái "không sanh", tâu đại vương!

- Xin kể nghe?

- Những vật có tâm lý, có tác ý, có sinh khí, có cảm giác, là chúng sanh hữu tình đều là cái có sanh ra. Cho chí những vật được cấu tạo, hữu cơ hoặc vô cơ; chúng sanh vô tình như thảo mộc, hoặc đất đá vô tri... vẫn được sanh ra. Tất cả chúng phải nằm trong định luật già chết hoặc biến hoại, tiêu diệt. Vậy cái "không già, không chết, không biến hoại, không đổi khác" không được sanh ra trong thế gian, tâu đại vương!

- Hay lắm! Vậy cho trẫm nghe cái "không sanh" thứ hai?

- Tâu, vâng. Theo ngôn ngữ chế định, qui ước của thế gian thì gọi người, voi, gạo, ngọc, chanh, khế v.v... nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa pháp, siêu lý thì "không có cái gì là người, voi hay ngựa cả!" Vậy cái "không phải người, voi, ngựa v.v..." cái không thuộc ngôn ngữ chế định, cái siêu lý, cái đệ nhất đế... chúng không sanh ra, không bị sanh, không được sanh trong thế gian, tâu đại vương!

- Thật vi diệu.

- Thứ ba: Tất cả hành đều vô thường, thay đổi không bền vững! Vậy cái "trường tồn, chân thường, vững bền", chúng "không sanh" trong thế gian, chúng không thể có mặt, hiện hữu trong thế gian, tâu đại vương!

Đức vua Mi-lan-đà tán thán:

- Đại đức đã hé cánh cửa cho trẫm thấy những pháp siêu thế, thật cao siêu, mầu nhiệm vậy. Rất tri ân đại đức.

***************************************

     Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Thời khóa sám hối được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện.

Hơn một ngàn Phật tử thuộc hơn 90 đạo tràng đang tu học tại chùa Ba Vàng, cùng các thiện nam tín nữ gần xa đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự buổi tu học định kỳ hàng tháng.

BBT

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Ở quê hương con (Hải Dương)...

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Con Bạch Thầy! Con đã từng nghiện, hút, trích...

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự  Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng...

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Sáng nay 26/2/2015 tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất...

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

Tháng giêng tháng hai là khoảng thời gian bà con...

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Bạch Thầy! Trứng gà, vịt, ngan... mà không có...

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ trì Tam...

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu Sám Hối Và Thính Pháp

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu, Sám Hối Và Thính Pháp

Ngày 21/11/2014 (tức ngày 29 tháng 9 nhuận năm...

^ Back to Top