Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

27/2/2015    820 Cảm nhận Cảm nhận

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Ất mùi, nhân dân Phật tử từ khắp các tỉnh thành trong cả nước sau khi dự lễ khai mạc hội xuân chùa Ba Vàng vào buổi sáng đã vân tập vào bên trong Ngôi Đại Hùng Bảo Điện để thính pháp đầu xuân.

Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng là ngày tu bát quan trai giới thanh tịnh định kỳ của Phật tử tu tập tại chùa Ba Vàng phường Quang trung thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Trong chương trình tu bát quan trai giới định kỳ, Phật tử buổi sáng sẽ được Thầy giới sư trao truyền Tam Quy, Ngũ giới, Bát quan trai giới để thọ nhận hành trì. Ngoài việc giữ giới, ngày hôm đó Phật tử còn tu tập tụng kinh, niệm Phật, sám hối và nghe Pháp.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện một bộ kinh đại thừa căn bản dạy về đạo hiếu, về nhân quả thiện ác rất sâu sắc đã được Thầy trụ trì chọn để giảng giải cho các Phật tử ứng dụng tu hành trong những khóa tu vừa qua. Ngày khai pháp đầu xuân ất mùi 2015, trong niềm hân hoan đón chào năm mới và tấm lòng thành kính cầu pháp của hàng ngàn Phật tử hiện diện đạo tràng, Thầy trụ trì đã từ bi giảng giải tiếp cho đại chúng Kinh Địa Tạng Bồ Tất Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7: Lợi Ích Kẻ Còn Lẫn Người Mất làm tư lương cho Phật tử khởi đầu một năm tiến tu đạo nghiệp ích đạo lợi đời.

Qua Phẩm thứ 7 này Thầy dạy cho cho chúng đệ tử biết rằng chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này khởi tâm động niệm không gì là không tội. Đối với việc thiện lành thì dễ thối thất tâm ban đầu còn gặp việc ác thì mau chóng tăng trưởng thêm lớn, như người mang đá nặng đi trong bùn lầy càng đi càng lún. Ban đầu tập tành theo thói ác từ mảy mún rồi lần lần thành nhiều vô lượng. Gieo mầm xấu ác thì gặp quả xấu ác không thể tránh khỏi. Nếu may mắn gặp được thiện tri thức khuyên bảo nương theo phật pháp tu tập thì mời lần lần được ra khỏi chốn nguy hiểm, gieo mầm thiện thì gặp được quả thiện. Luật nhân quả chẳng phân biệt người quyền cao chức trọng hay người thấp hèn yếu kém. Nhân quả là quy luật tự nhiên, luôn luôn công bằng.

Phật dạy chúng ta nếu có người thân quen theo thói chẳng lành sắp sửa mạng chung thì chúng ta nên vì người đó mà tu tạo phước lành giúp cho người đó được tiêu trừ tội ác sanh về cảnh giới lành trời, người. Các việc phước lành là hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc Tôn Kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là nơi bổn thức nghe biết.

Trong lúc lâm chung cũng như trong 49 ngày chúng ta nên học theo nghĩa lý trong kinh Phật dạy tu học; theo tấm gương hạnh nguyện chư Phật, chư Bồ tát mà tu tập các công đức, chuyển hóa tham lam, sân giận, si mê, quay về tự tánh thanh tịnh dọn sạch tâm mình, mở rộng tâm từ bi, thắp sáng trí tuệ, tuyên truyền Phật pháp, khuyến hóa người khác tu hành để được lợi ích.

Trong ngày lâm chung của người thân, cũng như trong 49 ngày khi thần thức của người thân còn ở thân trung ấm - cảnh giới 7 ngày sẽ tái diễn lại cảnh bị chết một lần chúng ta nên tránh làm các ác nghiệp, sát sanh hại vật, cũng đừng cúng tế Quỉ, Thần, cầu cúng ma quái. Vì làm điều đó không được lợi ích gì mà con làm cho người chết bị ương lụy thêm, chậm sanh về chốn lành hoặc đọa vào ác đạo. Chúng ta đâu nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người thân mình nặng thêm?

Thầy khuyên chúng đệ tử lúc còn sống phải nên tinh tấn tu học để rõ biết đường đi của mình sau khi chết. Cái chết của người thân là hồi chuông phản tỉnh, lấy cơ hội đó là tu học Phật pháp để kẻ còn người mất cùng được lợi ích. Thầy hoan hỷ sách tấn chúng đệ tử lấy ngày mùng 8 này để lập lời nguyện chặt đứt quá khứ xấu xa, nguyện xa lìa những tập khí tội lỗi để từ nay bước sang một trang mới trên bước đường tu đạo giải thoát.

Đây quê hương cũ đã đến nơi,
Chim ca nhạc trổi động vang trời,
Lang thang làm khách phong trần mãi,
Tỉnh mộng thấy đời hóa cuộc vui.

Bài pháp thoại đầu năm của Thầy đã soi sáng con đường tu học của chúng đệ tử. Dòng pháp mà Thầy ban bố như nước mát cam lồ xóa tan đi phiền não. Từng giây phút ngồi bên Thầy nghe giảng pháp chúng đệ tử cảm thấy như mình đang được sống trong quê hương tịnh độ. Buổi pháp thoại viên mãn, toàn thể đại chúng tràn ngập niềm an vui đồng quỳ gối đảnh lễ tri ân Tam Bảo, trên Thầy phát nguyện y giáo phụng hành để sớm ngày ra khỏi cơn mộng huyễn hóa trần gian.
Hình Ảnh Ghi Nhận:

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật tử giao lưu văn nghệ

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Cung thỉnh Thầy quang lâm pháp hội

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật tử hát cúng dường Thầy cùng đại chúng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Hàng ngàn Phật tử chăm chú thính pháp

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Rất đông các bạn trẻ dự buổi khai pháp đầu xuân và chăm chú lắng nghe lời Thầy dạy

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Thầy hoan hỷ sách tấn Phật tử tu học trong năm mới

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật tử đảnh lễ tá pháp

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Cung tiễn Thầy hồi quy khách đường

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

BBT WebSite

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Ở quê hương con (Hải Dương)...

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Con Bạch Thầy! Con đã từng nghiện, hút, trích...

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng...

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Sáng nay 26/2/2015 tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất...

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

Tháng giêng tháng hai là khoảng thời gian bà con...

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Bạch Thầy! Trứng gà, vịt, ngan... mà không có...

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ trì Tam...

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu Sám Hối Và Thính Pháp

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu, Sám Hối Và Thính Pháp

Ngày 21/11/2014 (tức ngày 29 tháng 9 nhuận năm...

^ Back to Top