Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

13/1/2015    697 Cảm nhận Cảm nhận

Ngày 04/01/2015 tức ngày 14 tháng 11 năm Giáp Ngọ, với tấm lòng tin kính Tam Bảo và lòng tri ân báo ân đối với gia tiên tiền tổ hàng ngàn Phật tử đã vân tập về chùa Ba Vàng tham dự khóa sám hối, thính Pháp và tác lễ cầu siêu độ cho thân nhân đã quá vãng.

Những người con người cháu trong gia đình với lòng hiếu kính nhưng không được trao truyền những lời dạy từ bi và trí tuệ trong Phật pháp rất có thể mắc những sai lầm, làm việc hiếu kính nhưng lại trở thành bất hiếu vì làm tổn hại đến phúc đức của ông bà cha mẹ. Ví dụ như đối với ông bà cha mẹ còn sống dâng lên cơm dẻo canh ngọt cúng dường nhưng lại sát sanh hại vật, tổ chức mừng thọ cho ông bà cũng lại giết hại chúng sinh đãi khách khiến tổn thọ cho họ... hay đối với người thân đã mất cũng lại đi giết hại chúng sinh để cúng kiến, đốt vàng mã để mong cho người thân được hưởng sự sung sướng ở bên kia thế giới... 

Những người Phật tử đến tham dự khóa tu ngày hôm nay thật may mắn vì đã được quý Thầy giáo dưỡng bằng ánh sáng tuệ giác của đạo Phật, biết đến chùa học pháp, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối, bố thí, trì giới, cúng dường Tam Bảo để cầu siêu độ cho vong linh để người mất lẫn người còn đều được lợi ích lớn. 

Khóa lễ cầu siêu vào buổi sáng đã diễn ra trang nghiêm thanh tịnh và kết thúc bằng nghi thức thọ trai trong chánh niệm có Đại Tăng chứng minh thọ dụng và hồi hướng phúc lành cho các hương linh. Khóa lễ cầu siêu đúng tinh thần Phật pháp đã đem đến niềm tin vào Phật pháp và sự bình an cho các gia đình có mặt trong pháp hội, mọi người cảm thấy phần nào mãn nguyện vì làm được một việc thực sự ý nghĩa để tri ân báo ân thân nhân đã quy ẩn tiên tổ của mình.

Những người đệ tử Phật vì tâm tri ân báo ân mà tác lễ cầu siêu cho gia tiên tiền tổ nhưng có lẽ không ai lại mong muốn con cháu sau này phải cầu siêu cho mình mà ngày nay phải tận dụng thời gian quý báu của kiếp sống hiện tại để tự "siêu độ" mình bằng sự dấn thân tu tập theo giáo pháp của Như Lai. Trong nỗi niềm tha thiết tu học cầu thoát ly ta bà khổ sanh về tịnh độ an vui, sau thời khóa sám hối buổi chiều, hội chúng vô cùng hân hoan đón nhận dòng pháp nhũ mà Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành - Thầy Quảng Chúng từ bi ban bố. 

Đại Đức Giảng Sư đã tận tình giảng giải và đúc kết lại cho Phật tử tông chỉ tu tập của chùa Ba Vàng là Phát tâm Bồ đề, Tu tập các công đức, Hồi hướng phát nguyện vãng sinh tịnh độ. Tông chỉ tu tập này đã được Thầy trụ trì xây dựng dựa trên bản nguyện thứ 19 của đức Phật A Di Đà. Mỗi năm tại chùa Ba Vàng vào ngày vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhằm ngày 19 tháng 6 Âm lịch hàng năm đều có tổ chức lễ Phát Bồ Đề Tâm để hàng Phật tử phát Bồ đề tâm nguyện "Trên cầu phật đạo dưới hóa độ chúng sinh" nhằm thiết lập tâm hướng quảng đại trên con đường tu nhân học Phật của mình. Đại Đức Giảng Sư cũng nhắc lại cho pháp hội về con đường tu tập tính lũy công đức mà Thầy trù trì đã đã dạy cho chúng đệ tử, đó là ứng dụng 37 phẩm trợ đạo để tu tập các công đức, học và hành theo các Kinh điển thuộc cả truyền thống tiểu thừa đến hệ thống Kinh điển đại thừa và nhất Phật thừa, uyển chuyển ứng dụng thiền tịnh song tu mà không phân biệt tông môn pháp phái

Trong bài giảng pháp, Đại Đức Giảng Sư đã giảng giải sơ lược cho quý Phật tử về các chi phần của 37 phẩm trợ đạo gồm Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần,  Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, và Bát Thánh Đạo. Trong đó Bát Chánh Đạo (gồm chánh  kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) là lộ trình tu tập mà các hành giả dù tu pháp môn cũng phải hành theo, là con đường diệt Tập Đế, và Khổ Đế đạt đến Diệt Đế. 

Pháp của Đức Phật có công năng làm cho chúng sinh thoát khổ. Hành giả muốn vượt thoát luân hồi, tự giác và giác tha thì phải không ngừng học hỏi giáo pháp để ứng dụng tu hành. Đối với pháp Phật phải có niềm tin sâu sắc, tin sâu và hành đúng nhân quả, chẳng nên hồ nghi vì nghi ngờ thì mất lợi ích lớn. Đối với giới luật phải có tâm quý kính, lấy giới luật làm thầy vì giới bảo hộ cho hành giả ngăn ngừa và dừng lại các việc ác, sinh trưởng các việc thiện. Hành giả tu học phải thực hành ly tham, ly sân, ly si. Hướng đến một đời sống ít ham muốn biết vừa đủ, phải quán chiếu để không đắm chấp vào thân bất tịnh này, và không mắc kẹt vào các cảm thọ trên thân và tâm, xả ly thân- tâm - cảnh giới. Thường nhìn lại tâm mình sám hối các tội lỗi, tu tập thiền định, lễ Phật, niệm Phật, tụng Kinh, nghe Pháp, bố thí, cúng dường.. để mỗi ngày Thân - Khẩu - Ý được thanh tịnh. Hồi hướng công đức ấy cầu sinh về tịnh độ.

Bài pháp của Đại Đức Giảng Sư đã mở ra một con đường tu học rộng lớn, rất sinh động và phù hợp với nhiều căn cơ tu học khác nhau của hàng Phật tử. Những dòng pháp nhũ quý báu của Đại Đức đã giúp cho quý Phật tử tin chắc vào con đường tu tập mình đang hành trì là được học pháp Phật, thực hành giáo pháp như thời Phật còn tại thế. Trong niềm xúc động và pháp hỷ tràn đầy đạo tràng một lòng thành kính hướng lên đảnh lễ tri ân Tam Bảo, Đại Đức Giảng Sư đồng một thanh âm phát nguyện y giáo phụng hành, tiếp nhận ánh sáng Phật pháp sống một đời tốt đời đẹp đạo; khép lại một ngày tu học an vui thắm tình đạo vị.
Hình Ảnh Ghi Nhận:

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

Phật Tử Vân Tập Về Chùa Tham Dự Khóa Sám Hối, Thính Pháp và Tác Lễ Cầu Siêu Độ Cho Thân Nhân Quá Vãng

BBT WebSite

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Ở quê hương con (Hải Dương)...

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Con Bạch Thầy! Con đã từng nghiện, hút, trích...

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự  Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng...

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Sáng nay 26/2/2015 tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất...

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

Tháng giêng tháng hai là khoảng thời gian bà con...

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Bạch Thầy! Trứng gà, vịt, ngan... mà không có...

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ trì Tam...

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu Sám Hối Và Thính Pháp

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu, Sám Hối Và Thính Pháp

Ngày 21/11/2014 (tức ngày 29 tháng 9 nhuận năm...

^ Back to Top