Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

18/12/2018    6.610 Cảm nhận Cảm nhận

Không khí lạnh tăng cường đã tràn về trên núi Thành Đẳng nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới tinh thần cầu Pháp của những người con Phật. Như thường lệ, ngày mùng 8 tháng 11 năm Mậu Tuất (tức ngày mùng 14 tháng 12 năm 2018) hàng ngàn Phật tử nhân dân cùng thiện nam tín nữ của hơn 90 Đạo Tràng đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự khóa tu Bát Quan Trai Giới và thính Pháp.

     Sau thời lãnh thọ Bát Quan Trai Giới từ đại đức giới sư, buổi chiều, toàn thể đại chúng đã thực hành tọa thiền trong chánh niệm để có được sự an định từ thân và tâm. Cũng tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện, với lòng khát ngưỡng mong muốn được lắng nghe giáo Pháp của Đức Như Lai, đại chúng cung thỉnh Sư Phụ quang lâm Pháp tòa tiếp tục giảng giải bộ Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 163 với tựa đề “Về chuyện Bồ Tát Vessantara bố thí vợ con”. Dẫu biết rằng, với các pháp tu của Phật, bố thí là thiện pháp đứng đầu. Là người con Phật, chúng ta không thể nào tu hành mà không thực hành pháp bố thí, nhưng ngay cả vợ con mình cũng đem ra bố thí thì quả là một việc chấn động tam thiên, đại thiên thế giới chỉ có những bậc thực hành Bồ-tát hạnh mới có thể làm được!

     Bằng trí tuệ siêu việt, với những dẫn chứng cụ thể mà bình dị, dễ hiểu, Tỳ Kheo Na-tiên đã làm sáng tỏ mối nghi ngờ của Vua Mi-lan-đà cho rằng việc Bồ Tát Vessantara có “trái tim biến thành gỗ đá” khi nhẫn tâm đem bố thí vợ con mình. Với giọng nói trầm ấm hiền hòa đầy truyền cảm của Sư Phụ, toàn thể đại chúng đã hiểu được sự cao thượng, vĩ đại không thể nghĩ bàn của Đức Tôn Sư (tiền thân là vị Bồ-tát Vessantara) khi Ngài thực hành công hạnh bố thí rất đặc biệt, và khó khăn hơn cả việc cho đi thân mạng của mình, đó chính là bố thí vợ và 2 người con. Bởi lẽ, đối với tất cả những ai khi hành Bồ-tát hạnh đều phải bố thí cả vợ và con để có thể giữ được tâm bình đẳng với tất cả mọi người. Và có lẽ rằng Bồ-tát Vessantara đã thực hành hạnh bố thí thuần thục nhiều đời nhiều kiếp rồi nên mới làm được việc khó làm ấy một cách chấn động cả mười ngàn thế giới, làm cho người, trời, Đế thích, phạm thiên, a-tu-la, long vương, dạ xoa… không hết lời tán dương khen ngợi là bởi sự bố thí ấy có trọn vẹn mười đức tính như sau: “Một là, sự bố thí siêu việt; Hai là, dứt trừ sự thương yêu (bởi tâm ái luyến); Ba là, thái độ dứt bỏ; Bốn là, không ăn năn, hối hận; Năm là, sự bố thí vi tế; Sáu là, sự đoạn tuyệt; Bảy là, sự bố thí to lớn; Tám là, sự bố thí thế gian khó hiểu; Chín là, sự bố thí khó khăn; Mười là, sự bố thí chẳng ai so sánh được.” Việc bồ tát bố thí đặc thù, vô thượng ấy có mười đức tính chính là nhân duyên thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác của Ngài. Từ sự bố thí vĩ đại của Bồ tát Vessantara, đại chúng cũng lấy đó làm sung mãn, tăng trưởng tâm từ và sự bố thí động lực để tinh tấn tu học trên lộ trình cầu quả Vô Thượng Bồ Đề, thành bậc Chính Đẳng - Chính Giác như đức Thế Tôn. 

     Ngày tu học Bát Quan Trai đã kết thúc, sự Bố-thí của Bồ-tát Vessantara còn những điều gì đáng quý, cao thượng trong câu chuyện của Đại đức Na-tiên và Đức vua Mi-lan-đà sẽ được Sư Phụ giảng giải cho đại chúng ở buổi giảng Pháp kỳ tiếp theo. Kết thúc ngày tu học, đại chúng vô cùng tri ân Sư Phụ vì nhờ Người mà đại chúng đã được trau dồi thêm những tư lương trên bước đường tu học Phật pháp. Bên cạnh đó, hàng ngàn Phật tử cũng rất hoan hỷ khi được tham dự lễ ra mắt CLB Trúc Thanh (Hà Nội) - CLB gồm những Phật tử trẻ tuổi, khát ngưỡng, tinh tấn thực hành giáo Pháp của Như Lai. Mong rằng CLB sẽ tiếp tục phát huy để dòng Thiền Trúc Lâm còn mãi xanh tươi và thanh tịnh đúng như mong muốn của Sư Phụ khi đặt tên cho CLB. 

     Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận: 

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Chư Tăng niêm hương, bạch Phật trước khi bước vào thời khóa truyền Bát Quan Trai Giới.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Hàng Phật tử trang nghiêm bước vào thời khóa Truyền trao Bát Quan Trai Giới thanh tịnh.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Đại đức giới sư Thích Trúc Bảo Nghĩa đã quang lâm Chính điện để truyền Bát Quan Trai giới và giảng giải về lợi ích của việc ngày tu Bát Quan Trai giới cho hàng Phật tử được thọ nhận.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Dù thời tiết rất lạnh nhưng em bé thơ vẫn theo mẹ lên chùa và trang nghiêm thọ nhận Bát Quan Trai Giới để tu học. Thật đáng tán thán !

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sau khi được thọ nhận giới thể, hàng Phật tử dâng lời cảm tạ ân đức của đại đức giới sư.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Các Phật tử tuy còn rất trẻ nhưng rất hăng say tu học và làm các công việc Phật sự của chùa!

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, toàn thể đại chúng đã thực hành tọa thiền, tụng kinh trong chánh niệm để có được sự an định từ thân và tâm.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sư Phụ đã quang lâm Pháp tòa tiếp tục giảng giải bộ Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 163 với tựa đề “Về chuyện Bồ Tát Vessantara bố thí vợ con”.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Đại chúng trang nghiêm, lắng nghe những dòng sữa Pháp.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Dẫu phải ngồi ngoài trong tiết trời mùa đông vì Chính điện đã kín người nhưng các Phật tử vẫn rất hoan hỷ, ngồi trang nghiêm đón nhận những dòng sữa Pháp của Sư Phụ.

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Lễ ra mắt CLB Trúc Thanh (Hà Nội)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Sự Bố Thí Vĩ Đại Của Bồ Tát Vessantara (Phần 1)

Đại diện Phật tử dâng lời Tạ Pháp tới Sư Phụ!

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

CÂU 369 - Đau Đầu Khi Nghe Pháp, Bệnh Thường hay Oan Gia Trái Chủ? | Vấn...

18/3/2019     144

Kính bạch Thầy. Con đã được về chùa tu Bát Quan Trai sáu lần. Nhưng cứ đến buổi chiều là con bị đau...

Bước Chân Người Khất Sĩ

18/3/2019     520

“Siêng đi trăm ngàn lối Y bát tự thong dong Đi như cơn gió mát Làm mát dịu trời xanh. Chẳng...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top