Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

29/7/2018    387 Cảm nhận Cảm nhận

Tối ngày 26/07/2018 (tức ngày 14/06/Mậu Tuất), như thường lệ hàng ngàn Phật tử thuộc gần 90 đạo tràng hiện đang tu học tại chùa và tín đồ thập phương đã vân tập về Đại Hùng Bảo Điện chùa Ba Vàng để tham gia thời khóa khóa sám hối và thính Pháp định kỳ.

     Đức Phật đã dạy: “Sống ở đời người không có lỗi và người có lỗi mà biết sám hối chân thật là hai hạng người quý báu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở”. Cung kính Pháp như vậy, hàng Phật tử càng trân trọng những thời khóa sám hối ở chùa, vì đây là dịp để mỗi người tự soi lại những bụi nhơ trong tâm mình rồi chuyển hóa làm cho tâm mình sáng và trong sạch hơn. Kết thúc thời khóa sám hối, cả đạo tràng trang nghiêm cung thỉnh Sư Phụ quang lâm Pháp tòa, thuyết giảng giáo Pháp của đức Tôn Sư.

     Bước tiếp trên lộ trình tu học, Thầy đã từ bi giảng giải câu hỏi số 143 trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với chủ đề: “Tại sao Bồ Tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ?”. Qua những ví dụ và lời trạch giảng cặn kẽ của Sư Phụ, đại chúng đã hiểu được sự  quan trọng của tâm trong việc tu đạo. Khi chúng ta còn là phàm phu thì phải luôn cảnh giác với tâm của mình, vì tâm luôn hướng chúng ta theo dục và dẫn dụ chúng ta đi vào dục. Ma tâm ẩn nấp ở mọi ngóc ngách trong tâm hồn của chúng ta sẽ dẫn dắt khiến tâm trí ta điên loạn và làm những việc bất thiện. Biết bao tội lỗi cũng từ cái tâm ái luyến, ái dục này mà ra. 

     Cũng như đạo sĩ Loma Kasspa (tiền thân của Đức Phật) khi chưa chứng Thánh quả A La Hán thì vẫn còn các lậu hoặc nên khi bị lửa dục đắm nhiễm đã điên loạn tâm trí mà nghe lời nàng Cinda Vati giết hại rất nhiều chúng sinh để tế lễ. Do lửa dục mà từ bi lắng xuống, do lửa dục mà thiền định không phát sinh, do lửa dục mà trí tuệ không sinh khởi, do lửa dục mà sân hận cường thịnh. Nhưng sau đó Bồ Tát “hết điên”, có ”trí nhớ”, đã trở lại sinh hoạt tâm linh bình thường và đắc thiền, chứng ngũ thông, sinh về trời Phạm Thiên. 

     Qua câu chuyện của đạo sĩ Loma Kasspa, Sư Phụ sách tấn đại chúng rằng trên lộ trình tu học, tâm dẫn đầu mọi sự nên phải dè dặt với tâm của mình hằng ngày. Thành Phật hay không cũng từ nơi tâm mà ra. Như đức Thế Tôn đã dạy: “Nếu chưa chứng A La Hán thì các ông đều không được tin tâm mình”. Vậy nên, Chư Tăng ở chùa ngày nào cũng kiểm tâm để dứt dần các lậu hoặc, làm trong sạch tâm mình. Toàn thể đại chúng cũng vậy, phải thường xuyên theo dõi tâm mình, đối chiếu với giới luật, với chính Pháp của Phật để kiểm chứng thân tâm; hàng ngày phải thực hiện kiểm tâm, sám hổi để loại trừ dần các tâm bất thiện của bản thân. Có như vậy mới mau tiến tu.

     Buổi giảng Pháp kết thúc trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng, Đạo tràng đồng cảm tạ tri ân Sư Phụ và phát nguyện tu hành, thúc liễm thân tâm, góp công hộ trì để Phật Pháp mãi thường còn tại thế gian. Mong rằng, với tâm chí thành nương tựa Tam Bảo này, quý Phật tử sẽ được sống mãi dưới ánh từ quang của chư Phật, mau tiến tu đạo nghiệp, hướng nguyện về con đường cầu Vô Thượng Bồ Đề, kiếp sống hiện tại và vị lai được nhiều quả phúc an vui!

     Trích nội dung văn kinh:

143. Tại sao bồ tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ?

- Thưa đại đức Na-tiên! Có lần Đức Thế Tôn thuyết rằng: "Này các thầy tỳ khưu! Vào thời quá khứ, Như Lai hành trì ba-la-mật không mệt mỏi, luôn luôn tinh cần, nỗ lực để bổ khuyết ba-la-mật cho chính mình. Một kiếp nọ, dù năng lực ba-la-mật của Như Lai còn non yếu, còn khiếm khuyết, đấy là kiếp làm người có tên là Avihe Dhaka - nhưng Như Lai cũng đã không lấn hiếp, đe dọa hoặc cướp đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào." Lời tuyên bố ấy của Đức Đạo Sư có đúng chăng, đại đức?

- Đại vương có trí nhớ rất tốt.

- Không dám. Bồ tát kiếp làm người có tên là Avihe Dhaka, tuy ba-la-mật còn non yếu, lại không hề giết một sanh mạng nào; nhưng sau đó, nhiều kiếp về sau, dĩ nhiên là ba-la-mật sung mãn hơn, lại đang tâm giết rất nhiều sanh mạng để cúng dường đại tế, là nghĩa làm sao, thưa đại đức?

- Xin đại vương nói cho rõ hơn.

- Vâng, đấy là kiếp bồ tát làm vị đạo sĩ tên là Loma Kassapa. Đạo sĩ vì nghe lời nàng Cinda Vatì đã giết hại rất nhiều chúng hữu tình dùng cho việc tế lễ. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng, lời Đức Thế Tônkhông như một. Đã không như một lại phơi bày sự thật hiển nhiên, rằng là, ba-la-mật ít lại không sát sanh, ba-la-mật nhiều lại sát sanh? Sự mâu thuẫn không thể lý giải này làm cho người học Phật đời saunhư rơi vào mê lộ tối tăm, chẳng tìm đâu ra ánh sáng nữa. Mong đại đức chỉ giáo cho.

Đại đức Na tiên chợt mỉm cười:

- Câu hỏi của đại vương như một cái thòng lọng, nhúc nhích một cái là bị siết chặt vào cổ ngay! Hay lắm, chúng ta sẽ cố gỡ xem sao.

- Tất cả chỉ nhờ vào trí tuệ của đại đức.

- Không dám, bần tăng sẽ cố gắng cùng với đại vương xem thử lý do nó nằm ở đâu. Chắc đại vươngbiết rõ là bồ tát Loma Kassapa thuở ấy chưa đắc quả Thánh chứ?

- Dĩ nhiên là chưa đắc. 

- Thế có nghĩa là vẫn còn dục ái chứ?

- Vâng.

- Và dục ái thì cho chí bậc thánh Tu-đà-huờn, Tu-đà-hàm vẫn còn bị chi phối, đến bậc thánh A-na-hàm dục ái mới hoàn toàn yên lặng.

- Vâng.

- Thế thì bồ tát Loma Kassapa bị dục ái chi phối mà sát sanh thì cũng là chuyện không lạ lùng lắm. Năng lực của dục ái, luyến ái đến độ cường liệt thì nó che mờ tất cả mọi thiện pháp, làm nguội tắt tất cả năng lực ba-la-mật! Vì yêu nàng Cinda Vatì, vì luyến ái, mê đắm nàng Cinda Vatì mà bồ tát Loma Kassapa đã phạm tội sát sanh, tâu đại vương!

- Trẫm nghe rằng, sát sanh có tám lý do:

Sát sanh do năng lực dâm dục; 
Sát sanh do sân hận; 
Sát sanh do si mê; 
Sát sanh do ngã chấp; 
Sát sanh do tham lam; 
Sát sanh do nuôi mạng; 
Sát sanh do ngu si, không có trí tuệ, không thấy tội, phước, lợi, hại v.v...; 
Sát sanh do các quy luật tự nhiên.

Vậy thì bồ tát Loma Kassapa sát sanh là do một trong tám lý do thông thường ấy chăng?

- Nó là một trong tám lý do ấy nhưng cũng ở ngoài tám lý do ấy!

- Tại sao?

- Tâu, cũng là luyến ái nhưng luyến ái ấy quá cường liệt, quá mạnh mẽ đã che mờ hết tâm trí; hành động do năng lực luyến ái ấy chẳng khác gì hành động của người điên, tâu đại vương!

- Xin đại đức giải thích cho trẫm nghe.

- Vâng. Một người điên thì có dẫm chân lên một đống than đỏ rực cũng không sợ hãi, bắt rắn độc bỏ lên tay cũng không ngán, dù gặp voi sổ mạch (voi động dục) hung dữ hắn ta cũng có thể liều mạng bắt cỡi được. Biển cả sâu và lớn rộng không thấy mé bờ, người mất trí ấy cũng có thể nhảy ùm xuống và lội qua. Đối với các loại thú dữ như cọp, beo, tê giác, trâu rừng v.v..., y cũng có thể đến gần đùa chơi mà không sợ nguy hiểm. Cả một rừng cây gai chằng chịt hắn cũng có thể ung dung đi vào! Nói tóm lại, người điên chẳng sợ núi cao, vực sâu; chẳng hề thấy vật đáng nhờm gớm; chẳng hề biết mắc cở, hổ thẹn khi trần truồng trước mắt mọi người. Việc gì y cũng có thể làm được. Trong đầu người điên không có chuyện thiện ác, phải trái, an nguy, lạnh nóng, khôn dại, đúng sai, xấu đẹp, được mất, hơn thua, khen chê v.v...

Đạo sĩ Loma Kassapa của chúng ta khi thấy sắc thân nàng Cinda Vatì, tâm luyến ái phát sanh, lửa dụcthiêu đốt; nên hành động của vị ấy chẳng khác gì hành động của người điên, tâu đại vương! Vậy đối với người điên hư hỏng tâm tính, đánh mất nhân cách; nếu có hành động nào sái quấy xâm phạm đến pháp luật quốc gia, đại vương sẽ xử tội như thế nào?

- Thưa đại đức, người điên nếu phạm tội tử hình, luật pháp của trẫm cũng không thể giết được. Dẫu phạm tội nặng thế nào, vì an nguy cho mọi người xung quanh, trẫm cũng chỉ bắt trói hoặc nhốt y lại là cùng.

- Đại vương không ghép vào tội tử hình, chỉ bắt trói hoặc nhốt lại thôi! Nhưng sau đó? Giả dụ người điên kia tỉnh lại thì đại vương làm sao nhỉ?

- Thì phải thả người ta ra.

- Thế đại vương có xét lại những tội lỗi mà y đã làm từ trước?

- Thưa, không thể xét lại được, hoàn toàn tha bổng.

Đại đức Na-tiên chậm rãi nói:

- Trường hợp đạo sĩ Loma Kassapa cũng y như thế đó, tâu đại vương! Khi lửa dục thiêu đốt, đạo sĩ làm những điều sai lầm, càn quấy giết hại loài hữu tình do năng lực nàng Cinda Vatì xúi giục. Đại vươngkhông bắt tội người điên như thế nào thì cũng không nên luận tội đạo sĩ Loma Kassapa theo lý giải thường tình. Người điên sau khi hết điên, đại vương tha bổng, cho người ấy trở lại đời sống bình thường. Tương tự thế, đạo sĩ Loma Kassapa sau khi " hết điên", có "trí nhớ" trở lại, "tỉnh táo" trở lại; đã trở về với sinh hoạt tâm linh bình thương, đã tiến tu, đã đắc thiền và đắc ngũ thông, hết tuổi thọ được sanh vào cõi Phạm thiên.

- Ồ! hy hữu vậy thay!

- Người điên khôngthể luận phải trái, thiện ác, đúng sai... như thế nào, thì đạo sĩ Loma Kassapa khi bị lửa dục thiêu đốt, cũng không thể luận ba-la-mật non hay già, tâm từ ít hay nhiều, sát hay không sát...; chỉ coi là sự đột khởi điên loạn nhất thời, chẳng thể xác định phẩm hạnh hoặc tư cách trọn vẹn của một con người được.

- Vâng, vâng!

- Hãy dùng tuệ giác mà ngắm nhìn vấn đề, đại vương! Dùng đạo đức, luân lý của thế gian hay tôn giáomà nhìn ngắm vấn đề sẽ đưa đến cục bộ, giới hạn. Dùng tuệ giác mà soi chiếu, đại vương sẽ tỏ tường, thông suốt, xuyên thấu vấn đề hơn, tâu đại vương!

- Thật là tri ân đại đức!

-------------------

     Hình ảnh ghi nhận:

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

Tại Sao Bồ Tát Loma Kassapa Giết Hại Chúng Sanh Để Tế Lễ ?

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

CÂU 369 - Đau Đầu Khi Nghe Pháp, Bệnh Thường hay Oan Gia Trái Chủ? | Vấn...

18/3/2019     34

Kính bạch Thầy. Con đã được về chùa tu Bát Quan Trai sáu lần. Nhưng cứ đến buổi chiều là con bị đau...

Bước Chân Người Khất Sĩ

18/3/2019     149

“Siêng đi trăm ngàn lối Y bát tự thong dong Đi như cơn gió mát Làm mát dịu trời xanh. Chẳng...

Lễ Quy Y Tam Bảo Và Bát Quan Trai Nhân Ngày Thái Tử Tất Đạt Đa Xuất Gia...

18/3/2019     334

Ngày 13/3/2019 (tức ngày 8/2 Kỷ Hợi) nhằm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia hàng ngàn Phật tử, nhân...

CÔNG ĐỨC XUẤT GIA

15/3/2019     1.613

2624 năm trước tại đất nước Ấn Độ cổ xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đã vì đại sự nhân duyên, vì lợi ích...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top