Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

22/9/2018    1.075 Cảm nhận Cảm nhận

Đối với muôn loài chúng sinh, đức Phật là đấng tối thượng, là ruộng phước điền bậc nhất cho tất cả hữu tình nương tựa vững chắc, là sự an lành nhất cho tất cả thế gian. Vì lợi ích không thể nghĩ bàn như thế mà nhiều người học Phật đã đặt ra câu hỏi: “Tại sao không có đến hai vị Toàn Giác ra đời trong một thời kỳ giáo Pháp?”. Câu hỏi ấy cũng chính là vướng mắc của đức vua Mi-lan-đà trong bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu hỏi số 147 được Sư Phụ thuyết giảng cho hàng ngàn Phật tử tại chùa Ba Vàng trong ngày tu Bát Quan Trai 08/8/Mậu Tuất (tức ngày 17/9/2018) vừa qua.

     Như thường nhật, sau thời khóa truyền giới bát quan trai và các thời khóa tu học; vào buổi chiều toàn thể đại chúng với tâm thành kính đã thỉnh mời Sư Phụ quang lâm ngôi Đại Hùng Bảo Điện truyền trao một thời Pháp nhũ. Với tâm từ vô lượng, Sư Phụ tiếp tục mở thêm tri kiến cho hàng hậu học dựa trên sự vướng mắc từ câu hỏi: “Tại sao không có hai vị Phật xuất hiện một lần?” của đức vua Mi-lan-đà. Sở dĩ vị vua có trí tuệ đặt ra thắc mắc như vậy là do đức vua được biết: “Các đức Phật đều giác ngộ như nhau, thuyết Pháp như nhau, ban hành giới luật như nhau…”. Vậy nếu có hai vị Phật cùng xuất hiện, phải chẳng sẽ có sự tương trợ lẫn nhau để xiển dương chính Pháp, như vậy sẽ khiến cho thế gian được hoàn thiện gấp đôi, tươi mát gấp đôi, đạo Phật sẽ huy hoàng khắp hoàn vũ, chúng nhân thiên sẽ được tế độ gấp bội?

     Bằng sự phân tích có sâu sắc của Tỳ-Kheo Na-Tiên và sự khéo giảng của Sư Phụ, đại chúng đã tháo gỡ được phần tri kiến còn chưa được sáng tỏ rằng: Trên thế gian này có mười ngàn thế giới, nhưng cũng chỉ đủ khả năng để nâng đỡ một vị Phật mà thôi. Nếu như có hai vị Phật cùng xuất hiện thì mười ngàn thế giới sẽ bị chấn động, bị rung chuyển, bị nghiêng lệch, bị huỷ diệt, bị tiêu vong. Bên cạnh đó, vì tập nghiệp của chúng sinh vẫn còn có sự chấp thủ “đây là Phật của tôi, kia là Phật của anh” Đức Thế Tôn là bậc toàn giác duy nhất vì vậy không thể ra đời cùng lúc hai Đức Phật. Hơn thế nữa, oai đức của Thế Tôn là tối thượng, là vĩ đại, là tôn quý và sự xuất hiện của Ngài trên thế gian là hi hữu, là đại sự nhân duyên giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến; bởi lẽ không phải thời kỳ nào căn cơ chúng sinh cũng có thể tiếp nhận được giáo Pháp và túc duyên đủ để một đức Chánh Đẳng Giác thị hiện nơi đời. 

     Kết thúc buổi Pháp thoại, một tràng pháo tay hoan hỷ đồng vang dội. Tri kiến về nhân duyên xuất hiện hy hữu các Đức Phật đã được tháo gỡ. Trong tâm tưởng của mỗi người, sự tôn kính tha thiết đối với đức Đạo Sư lại thêm tăng trưởng. Đại chúng hiểu được rằng muốn được diện kiến các đức Phật thì không gì hơn ngoài sự nỗ lực tu tập các công hạnh và lòng mong cầu không nhàm mỏi về con đường giác ngộ giải thoát.

Trích nội dung văn kinh:

Câu hỏi số 147. Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần?

- Thưa đại đức! Trẫm nghe rằng, các Đức Phật giác ngộ những điều giống nhau, thuyết những pháp giống nhau, giới luật ban hành cũng giống nhau..., có phải thế không ạ?

- Tâu, vâng!

- Một vị Phật xuất hiện ở thế gian như thế, cuộc đời sẽ rất đẹp, hoàn thiện và tươi sáng thêm lên, có phải thế không ạ?

- Tâu, vâng!

- Thế tại sao hai bậc Toàn Giác không xuất hiện một lúc để cùng hỗ trợ cho nhau, tương trợ nhau để xiển dương chánh pháp? Nếu vậy thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp gấp đôi, hoàn thiện gấp đôi, và xán lạn tươi đẹp cũng gấp đôi! Và như thế thì đạo Phật sẽ huy hoàng, lan tràn trong hoàn vũ, tế độ được gấp bội chúng sanhtrời, người hơn nữa. Xin đại đức chỉ giáo cho điều này?

- Tâu đại vương! Đức Phật dạy rằng, thế gian này có mười ngàn thế giới. Mười ngàn thế giới ấy chỉ có khả năng nâng đỡ một vị Phật mà thôi. Nói cách khác, mười ngàn thế giới chỉ có thể chịu đựng sự hiện hữu của một vị Phật. Nếu hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc thì mười ngàn thế giới này sẽ bị chấn động, bị rung chuyển, bị nghiêng lệch đi, sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong!

Ví như một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được một người, nếu hai người cùng quá giang thì thuyền ấy sẽ không chở nổi, sẽ bị chìm. Chiếc thuyền chính là mười ngàn thế giới, khách quá giang là một vị Phật. Ví dụ này đại vương nên hiểu để tự trả lời và tìm hiểu lý do tại sao cho câu hỏi của mình.

- Thưa, vâng.

- Ví như hai chiếc xe chất hàng hóa với trọng tải vừa đủ để chuẩn bị cho lộ trình xa. Với lý do nào đó, người ta lấy bớt một xe, sớt hàng hóa xe ấy sang xe kia. Đại vương thấy thế nào? Một chiếc xe mà chở nặng một số hàng hóa với trọng tải gấp đôi, thì số phận chiếc xe ấy sẽ như thế nào?

- Bánh xe ấy sẽ gãy hoặc trục xe ấy sẽ vỡ lìa từng đoạn!

- Mười ngàn thế giới này cũng sẽ gãy đổ hoặc vỡ lìa tan nát ra như thế, nếu sức nặng của hai vị Phật đồng ngự đến một lần, tâu đại vương?

- Trẫm đã hiểu nhờ hai ví dụ ấy.

- Ngoài ra, biết bao điều tai hại do tranh chấp, do chia rẽ, do chấp thủ, do bảo vệ, rằng là "đây là Phật của tôi, kia là Phật của anh"; và thế là phân thành hai nhóm, sẽ tranh đấu với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, binh khí đao gậy. Nói tóm là những điều nguy hại cho giáo pháp sẽ xảy ra.

- Vâng! Ví như trong triều đình của trẫm đây, nếu trẫm có hai vị quan cận thần có tài đức và công laongang nhau, đều được trẫm sủng ái. Quan lại trong triều đều phân làm đôi ủng hộ hai vị quan ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là sẽ có chuyện tranh chấp cãi cọ lôi thôi, sẽ có sự chia rẽ, mất hòa khíkhi "ông quan này của chúng tôi, ông quan kia của các anh!" Thật là khó xử cho trẫm đấy. Trong triều không thể để cho hai ông quan có tài đức ngang nhau, công lao ngang nhau, quyền lực ngang nhau... như thế nào thì mười ngàn thế giới này cũng không nên tồn tại hai vị Phật, thưa đại đức!

- Vâng, mong rằng đại vương đã hiểu. Và có thể có những tế toái, phức nhiễu khác nữa. Ngay chính những hồng ân, danh hiệu, sự tôn xưng của thế gian đối với chư Phật sẽ có cái gì không được ổn cho lắm.

Ví dụ, Đức Phật là bậc tối thượng giữa muôn loài. Chữ tối thượng kia phải xét lại. Tối thượng là chỉ có một người, duy nhất, tại sao ở đây lại có hai người?

Lại ví dụ, Đức Phật là bậc đáng tôn trọng, cao quý nhất trong tam giới. Dùng chữ cao quý nhất ấy không còn thích đáng nữa.

Cũng thế, chẳng hạn, Đức Phật là bậc tiến hóa đệ nhất giữa chốn chư thiên và loài người. Chữ "đệ nhất" ấy cũng sẽ không còn dùng được.

Ngoài ra, tỉ như, Vô thượng sĩ, Thế Tôn, Thiên nhân sư v.v... đều phải sửa đổi lại.

Còn nữa, tâu đại vương! Trên đời này, những cái to lớn, vĩ đại thường chỉ có một: quả đất, mặt trời, mặt trăng, biển cả, hư không, núi Tu di, Hy mã lạp sơn... Còn các giống hữu tình lớn như ma vương, Đế thích, đại phạm thiên cũng chỉ có một. Tương tợ thế ấy, giữa thế gian chỉ có một đức Chánh Đẳng Giácmới gọi ngài là vĩ đại, quý báu, tôn quý, cao thượng, vô thượng, tối thượng v.v... Như thế, trong một thời kỳ nhất định, giữa mười ngàn thế giới này chỉ có một vị Phật đản sanh, không thể có hai vị được, tâu đại vương!

**************************

     Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:  

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

Tại Sao Không Có Hai Vị Phật Xuất Hiện Một Lần?

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

"TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO "

21/2/2019     609

Trong chúng ta, chắc có lẽ từ thuở hàn vi cho đến khi trưởng thành ai cũng đều có những giấc mơ....

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

17/2/2019     2.182

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” Với...

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

15/2/2019     1.454

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày 12/2/2019) vừa qua, sau nghi lễ Khai hội đầu xuân năm...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO

"TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO "

Trong chúng ta, chắc có lẽ từ thuở hàn vi cho đến...

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Gần 30000 Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top