Vấn đáp Phật Pháp

Câu hỏi 32 - Con bạch Thầy! Con tu Phật được biết việc vãng sinh là vô cùng quan trọng, con muốn thỉnh tượng Phật Di Đà về thờ nhưng trước con đã thờ Phật Thích Ca. Vậy bây giờ con phải làm sao ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 31 - Con bạch Thầy! Con có nghe các bạn hữu tu Tịnh độ nói nên tụng kinh Di Đà, còn các bạn tu Thiền thì nói nên tụng kinh Thiền. Con thì là Phật tử tu Tịnh Độ, buổi tối thì con tụng kinh Di Đà, buổi sáng thì con có nên tụng kinh Thiền ( sám hối 6 căn ) không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 30 - Con bạch Thầy! Có một Thầy dạy con trong khi ngồi niệm Phật mà hôn trầm thì đấy là nghiệp còn nặng, vậy nên trì chú để tiêu bớt nghiệp. Nhưng một thầy khác lại bảo con là tham. Vậy mong thầy giải thích cho con chỗ này ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 29 - Con bạch Thầy! Hằng ngày con tụng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, ngày nào con cũng duy trì như vậy. Nhưng khi có lễ cầu an hoặc cầu siêu thì hôm đó con không tụng kinh được chỉ làm lễ cầu an, cầu siêu thôi. Vậy con làm như vậy có phải là con tu tạp không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 28 - Con bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia, gia duyên bận rộn nhưng con vẫn cố gắng lên thời khóa một ngày sáu thời. Nhưng có khi con chỉ lên được 2, 3 thời, thời gian con không lên thời khóa con mở máy tụng kinh, niệm Phật vậy con có công đức không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 27 - Con bạch thầy! Trong kinh Vu Lan nói sắm sửa thức ăn trăm món, trái cây năm màu để cúng dường chư Tăng nhưng nhà con nghèo màu không thể làm như thế được, vậy con phải làm như thế nào ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 26 - Con bạch thầy! Tánh của các pháp vốn không vậy tại sao mình phải giữ giới? [Câu trả lời]
Câu hỏi 25 - Con bạch thầy! Những người Phật tử thì tay họ lúc nào cũng đeo tràng hạt và vòng cổ có hình Phật vậy khi họ lâm chung mình nên bỏ ra hay là để nguyên chôn theo ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 24 - Con bạch thầy! Ở nhà sau khi con tụng kinh xong con có nên tắt đèn, nết ở trên bàn thờ hay là để nguyên ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 23 - Con bạch thầy! Hồi nhỏ mẹ con bán con vào chùa vẫn chưa được chuộc ra nay con muốn quy y Tam Bảo vậy có được không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 22 - Con bạch thầy! Nhà đình con làm giỗ cho cha mẹ con thì làm chay còn anh con thì làm mặn, vậy những vong linh đó có lợi gì không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 21 - Con bạch thầy! Con đọc trong kinh A Di Đà Phật có nói là: bên cõi Tây Phương có nước bát công đức khi tắm vào sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng thâb tâm được thanh tịnh. Con nghĩ rằng Chư Phật và chư Đại Bồ tát có đầy đủ oai lực thần thông và lòng từ bi thương xót chúng sinh. Vậy sao các Ngài không mang nước đó cho chúng sinh để tắm cho thân tâm được thanh tịnh đỡ phải nhọc nhằn tu hành? [Câu trả lời]
Câu hỏi 20 - Con bạch thầy! tu là chuyển nghiệp hay đổ nghiệp và quan điểm của nghiệp ra sao hay nói cách khác là định nghĩa về nghiệp? [Câu trả lời]
Câu hỏi 19 - Con bạch thầy! Khi một linh hồn nhập vào mình thì linh hồn của mình ra sao? Nó có ra ngoài thể xác hay nó vẫn tồn tại trong thể xác ấy? [Câu trả lời]
Câu hỏi 18 - Con bạch thầy! Khi lập đàn tràng nếu không có phướn ngũ sắc, hương bột, hương bôi vậy có được không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 17 - Con bạch thầy! Con đã thọ giới của Phật, nhưng con ở quê vì thế con phải làm ruộng. Khi làm ruộng thì phải phun thuốc, nếu không phun thuốc thì sâu bọ côn trùng sẽ phá, còn nếu phun thuốc thì phạm giới của Phật. Vậy con phải làm sao ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 16 - Con bạch thầy! Nhà con có điện thờ đã hơn 6 năm rồi, bây giờ con muốn giải đi thì nên làm như thế nào ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 15 - Con bạch thầy! Dân Việt Nam có tục lệ thờ ông thần tài để có tài lộc vậy có đúng với đạo Phật không ạ ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 14 - Con bạch thầy! Nên tụng kinh gì để cầu an, và tụng kinh gì để cầu siêu? [Câu trả lời]
Câu hỏi 13 - Con bạch thầy! Phương pháp nào tụng kinh để có hiệu quả ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 12 - Con bạch thầy! Mẹ con mới mất được 49 ngày, gia đình con thỉnh thầy làm lễ nhưng đang làm lễ có một vong linh nhập vào em bé tự xưng là mẹ về, xong lại đòi ăn kêu đói khổ chúng con tưởng là ma mới đuổi ra ngoài. Xong mẹ con đứng dậy đánh con dâu rồi bảo tao về lại đuổi tao đi. Khi còn sống tính tình mẹ con không như thế, mà bây giờ tính lại như vậy. Mong thầy giải đáp cho con? [Câu trả lời]
Câu hỏi 11 - Con bạch thầy! Trước đây con theo tứ phủ, có mở phủ và còn hầu bóng nữa. Nay con đã bỏ và đã quy y Tam Bảo cùng sinh hoạt đạo tràng sáu năm nay rồi. Nhưng con còn cảm thấy bất an vì con còn bộ quần áo hầu, con không biết xử lý như thế nào? [Câu trả lời]
Câu hỏi 10 - Con bạch thầy! con thấy một số người khi họ hấp hối họ đi quy y Tam bảo, quy xong thì họ được khoẻ mạnh sống giai như ông Lương Văn Hiền. Vởy có phải quy y là được sống không ạ? Nếu là được sống sao có những người khi quy y xong một hai ngày sau là họ chết. Nếu là không sao có người lại được sống ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 9 - Con bạch thầy! Nguyên nhân nào là cho thân thể người chết từ đầu bị cứng nhưng sau khi trợ niệm lại mềm ra? [Câu trả lời]
Câu hỏi 8 - Con bạch thầy! Nhà con có một cây hương trước cửa đã giải đi nhưng chẳng ai dám phá. Bây giờ muốn phá con có phải làm lễ nữa không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 7 - Con bạch thầy! Con đi trợ niệm thấy các ban trợ niệm họ nói rằng người sau khi chết mà nóng trên đỉnh đầu như thế là họ được vãng sinh Cực lạc. Vậy có đúng không ạ? [Câu trả lời]
Câu hỏi 6 - Con bạch thầy! Xin thầy hãy giảng nghĩa cho con câu: “ thà chấp có hơn núi Tu di, còn chấp không bằng hạt cải “. [Câu trả lời]
Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Hàng Ngàn Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Hàng Ngàn Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

LỄ KHAI HỘI XUÂN CHÙA BA VÀNG

LỄ KHAI HỘI XUÂN CHÙA BA VÀNG

Chùa Ba Vàng Xin kính mời quý Phật tử, nhân dân...

Lung Linh Đêm Xuân Ba Vàng - Xuân Kỷ Hợi 2019

Lung Linh Đêm Xuân Ba Vàng - Xuân Kỷ Hợi 2019

Đêm xuân, thay vì chìm hẳn trong bóng tịch dương...

Hương Sắc Mùa Xuân Trên Đỉnh Thiêng Ba Vàng 2019

Hương Sắc Mùa Xuân Trên Đỉnh Thiêng Ba Vàng 2019

Mùi trầm hương phảng phất trong gió lành, man mác...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top